Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Projekt mot extremism får stöd

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelar bidrag där syftet är att minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer.

-Att skapa verksamhet för att motverka extremism är mycket angeläget  och vi ser att organisationerna som tar sig an uppdraget gör en mycket viktig och svår insats för individer och för samhället säger Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Totalt fördelas 6,6 miljoner kronor till 13 organisationer. Bidraget går till projekt som jobbar med att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas och att individer radikaliseras. 
Exempel på organisationer som får bidraget:

Exit Fryshuset - Stiftelsen KFUM Söder får 1 080 000 kronor för att genomföra en kunskaps- och behovsinventering i Sveriges kommuner. Där även frivilligorganisationer och myndigheter är involverade i arbetet mot våldsbejakande extremism. Det görs genom att anordna en större konferens för samtliga lokala samordnare inom kommuner för att lyssna in förutsättningar och behov i kommunerna, visa upp olika typer av framgångsrikt arbete samt samla in vad som behövs och efterfrågas i det lokala förebyggande arbetet.

Brottsförebyggande Centrum i Värmland får 552 600 kronor för att förebygga våldsbejakande extremism i Värmland samt skapa en beredskap att stötta individer som vill lämna våldsbejakande miljöer.

Islamakademin får 440 000 kronor för att nå ungdomar med motargument till extremistisk propaganda och skapa ett utbildningsmaterial som är anpassat för ungdomar och som utgörs av motargument för att immunisera ungdomar i Malmö mot extremistiska ideologiers påverkan.

Samtliga projekt som får stöd:

http://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag?org=&projekt=&bidragsnamn=Verksamhet+som+v%C3%A4rnar+demokratin+mot+v%C3%A5ldsbejakande+extremism+2016&bidragstyp=All&ort=&beviljatar=195&=S%C3%B6k#views-exposed-form-bidrag-page-1

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18. 

Kontakter

Dokument

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

ALMEDALEN 3 juli kl 08:30 Alla välkomna - utom unga hbtq-personer. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson diskuterar med näringsliv och fackliga organisationer om vad samhället förlorar på att stänga dörren för dessa ungdomar.20.6.2018 11:14Pressmeddelande

Unga som på olika sätt inte följer heteronormen har sämre levnadsvillkor och mår generellt sett sämre än andra unga. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) visar i ett par nya rapporter att utsatthet och ohälsa kan göra det svårt när unga hbtq-personer ska etablera sig i arbetslivet. Ett annat hinder är att de själva väljer bort vissa yrken och branscher av rädsla för att de kommer att bli diskriminerade och dåligt bemötta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum