Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Projekt mot våldsbejakande extremism får stöd

Dela

Två organisationer med verksamhet i Göteborg får statsbidrag för projekt som ska värna demokratin genom att minska antalet aktiva i våldsbejakande extremistmiljöer.

Stiftelsen Expo får 610 000 kronor för att utbilda lärare i en undervisningsmetod baserad på forskning om radikaliseringsprocesser. Projektet genomförs i samverkan med lärarnas riksförbund.

Kurdiska Federationen får 160 000 kronor för att genomföra föreläsningar för ungdomar och vuxna. Syftet är att deltagarna ska kunna verka som förebilder och att ge stöd i samtal med ungdomar och deras anhöriga.

Totalt fördelas 2,7 miljoner kronor till nio organisationer, främst i storstadsområdena, av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Syftet med stödet är att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas, att individer radikaliseras och söker sig till våldsbejakande extremistmiljöer och att stödja individer som vill lämna sådana miljöer.

Bidraget kan sökas av ideella organisationer och stiftelser. Även kommuner kan söka, om kommunen samarbetar med minst en ideell förening eller stiftelse. Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer.

Mer information om bidraget: www.mucf.se/varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism

Presskontakt: Lennart Nylund, kommunikatör, 08-566 219 34, lennart.nylund@mucf.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ungdomspolitik i praktiken – Falköping och Rättvik berättar11.4.2018 09:19Pressmeddelande

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. I höst genomförs Ungdomsenkäten Lupp − lokal uppföljning av ungdomspolitiken − i 50 av landets kommuner. Det är fler än någonsin tidigare. Den 12 och 13 april hålls årets startkonferens i Stockholm inför höstens enkät. På scen finns representanter från Rättvik och Falköping för att berätta om hur de framgångsrikt arbetat med lokal ungdomspolitik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum