Norrköpings kommun

Projekt som ska stärka besöksnäringen får pengar från Tillväxtverket

Dela

Norrköpings kommun tilldelas drygt 1,5 miljoner kronor från Tillväxtverket för för att genomföra projektet ”Återuppbyggnad möten och evenemang i Norrköping”. Projektet syftar till att efter coronapandemin vara en del av rekonstruktionen av liveindustrin och att utveckla metoder för hur evenemang kan skapa bestående värden.

Foto: Magnus Media..
Foto: Magnus Media..

– Jag ser det här projektet som en otroligt viktig insats för återuppbyggnaden efter COVID-19. Som kommun kan vi skapa en tydlig och effektiv rutin för att stärka evenemang och möten, som kan bli en drivkraft för platsutveckling, tillväxt och social hållbarhet. Vi kan också lyfta fram och dokumentera värdet av möten och event av alla slag i ett större perspektiv, säger Sandra Wall, värvningsgruppen för event i Norrköping.

Coronakrisen har slagit hårt mot landets besöksnäring. Tillväxtverket har därför fått ett regeringsuppdrag att genomföra insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring. Totalt har verket fått 75 miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

Ett av de första projekten att tilldelas medel är alltså Norrköpings projekt för utveckling av möten och evenemang som drivkraft för platsutveckling och social hållbarhet.

– Det är bra att det här projektet nu kan genomföras med hjälp av pengarna från Tillväxtverket. Norrköping är en evenemangsstad och det vill vi fortsätta att vara. Besöksnäringen har haft det och har det otroligt tufft under den pågående pandemin. Det här projektet kan hjälpa till att utveckla kompetens som kommer att behövas efter coronakrisen, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör.

Under februari 2021 bildades värvningsgruppen för evenemang i Norrköpings kommun. I gruppen finns representanter från kommunens näringslivsavdelning, Kultur och fritidskontoret och East Sweden convention bureau. Syftet med gruppen är att på lång sikt och på ett hållbart sätt stärka Norrköping som värdstad.

I projektet ingår också att i samverkan med andra aktörer lokalt och nationellt ta fram förslag på verktyg för hur kommunalt stöd hanteras och hur värdet efteråt kan dokumenteras och värderas bättre. I sin motivering skriver Tillväxtverket bland annat att projektet knyter ihop evenemang, platsutveckling och social hållbarhet på ett intressant sätt och att projektet kan ge intressanta bidrag till nationell metodutveckling.

Att ”Återuppbyggnad möten och evenemang i Norrköping” nu får pengarna från Tillväxtverket innebär att man kan gå vidare och under ett år titta på hur investeringar som kommunen gör för att få hit möten och evenemang bidrar till att skapa lokal tillväxt och nå lokala mål och på så sätt stärka platsutvecklingen och det befintliga kultur- och föreningslivet.

– Vi kallar det för legacy när möten leder till hållbara förändringar. Till exempel genom att en professur inrättas vid Linköpings universitetet efter en kongress, eller att ett företag bildas efter en festival. Det handlar om att långsiktigt ta till vara på den kompetens som kommer hit i samband med möten och arrangemang, säger Jenny Irwin, Värvningsgruppen och East Sweden Convention Bureau.

Kontakter:
Pontus Lindblom
Titel: näringslivsdirektör
Telefon: 070-667 27 40

Sandra Wall
Titel: näringslivsutvecklare
Telefon: 070-373 31 65

___________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
telefon: 072 584 72 15

Bilder

Foto: Magnus Media..
Foto: Magnus Media..
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Brister i utförandet av hemtjänstinsatser anmäls enligt lex Sarah14.4.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

I oktober 2020 var en hemtjänsttagare utan mat och dryck under ett och ett halvt dygn i ett svalt bostadshus. Hemtjänsten gjorde under perioden tre besök hos personen men på grund av brister i informationsöverföringen uppmärksammades inte vilken tid som förflutit sedan personen senast åt eller drack. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum