Stockholms stad

Projektet IGOR får Stockholms stad trygghetspris 2022

Dela

Vid årets Trygghetskonferens presenterades vinnaren av Stockholms stads Trygghetspris 2022. Priset gick till IGOR*, ett samverkansprojekt mellan Polisen och Södermalms stadsdelsförvaltning som samverkar med målet att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor

– Mäns våld mot kvinnor får inte reduceras till enskilda fall. Det är ett samhällsproblem som måste bekämpas med samhällets samlade kraft. Ingen ska tvingas att stanna kvar i en våldsam eller destruktiv relation. Därför är jag glad att projektet IGOR tilldelas trygghetspriset i år för sitt engagerade och nyskapande samarbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor och därigenom även rädda liv, säger Alexander Ojanne, social- och trygghetsborgarråd samt juryns ordförande.

Priset är tänkt att fungera som inspiration, med syfte att metoder och arbetssätt kan överföras till andra verksamheter i staden.
Mats Löfving, regionspolischef, om IGOR, vinnare av årets trygghetspris:

- Arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor är ett av polisens viktigaste uppdrag. Projektet IGOR har framgångsrikt provat nya arbetssätt genom att jobba uppsökande mot de män som utövar våld och samtidigt ge våldsutsatta kvinnor ett utökat stöd. Alla metoder och initiativ som kan förhindra och få mäns våld mot kvinnor att upphöra ska uppmärksammas i syfte att få stopp på våldet och rädda liv, säger Mats Löfving.

Trygghetspriset har delats ut årligen sedan 2012 i syfte att stimulera verksamheter som bidrar till en ökad trygghet i staden.

Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län och ordförande i Operation Kvinnofrid är tillika medlem i juryn:

- Vi prioriterar vårt uppdrag med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Stockholms län. För arbetet är projekt som IGOR viktiga då det är ett tydligt exempel på hur nya arbetssätt möjliggörs när myndigheter samverkar över organisationsgränser. Genom att sätta fokus på personer som utövar våld i nära relationer kommer vi kunna förebygga att våld upprepas. Detta är ett arbetssätt som kan ge långvariga effekter för enskilda individer i vårt län och en samverkan vi fortsatt vill främja, säger Sven-Erik Österberg.

Juryn som fattat beslut om åretsvinnare är:

Alexander Ojanne, social- och trygghetsborgarråd (ordf.)

Veronica Carstorp Wolgast, tf. socialdirektör, Stockholms stad

Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholm

Mattias Larsson, generaldirektör Brå

Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm

Juryns motivering:

2022 års Trygghetspris tilldelas projektet IGOR för deras gemensamma arbete med Stockholmarens trygghet i fokus. De provar nya arbetssätt och samarbetsformer för att möta utmaningar gällande såväl regelverk som olika organisationskulturer. De arbetar uppsökande, med marknadsföring och i samverkan med andra lokala aktörer för att förebygga och förhindra våld som sker i hemmet.

Genom att lagföra de som begår våldsbrott och samtidigt erbjuda hjälp och stöd till såväl gärningsman som brottsoffer verkar de för att förhindra att våldet fortsätter. De ger stöd till de brottsutsatta både praktiskt och psykiskt för att de ska kunna fullfölja polisutredningen och ta emot skydd från socialtjänsten. Projektet IGOR tilldelas priset för sitt engagerade och nyskapande samarbete med syfte - att stoppa mäns våld mot kvinnor - att rädda liv.

* IGOR står för I gemensam organisation mot relationsvåld.

Nyckelord

Kontakter

Kommunikationschef socialförvaltningen: Mona Thorin
mona.thorin@stockholm.se, 0850825106

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum