Insamlingsstiftelsen BalticWaters2030

Projektet ReCod sätter ut de första torsklarverna i Östersjön

Dela

I förra veckan genomfördes de första utsättningarna av torsklarver som kläckts fram inom projektet ReCod. Proceduren att sätta ut torsklarver är delikat, men förhoppningen är att många av dem kommer klara sig och växa upp till livskraftiga torskar.

Uppskattningsvis 100–200 000 små torsklarver sattes ut i Baggensfjärden i Stockholms skärgård - en av tre platser som projektet ReCod identifierat som gynnsamma för torsklarver. Utsättningarna kommer ske två gånger i veckan hela sommaren med målet att sätta ut ca 1–1,5 miljoner torsklarver årligen.

Läs mer om hur utsättningen går till här.


Om projektet
Idag finns bara ett fåtal platser i Östersjön med de syre- och salthalter som krävs för att torsken ska lyckas med sin reproduktion – förutsättningar som gör det svårt för ett överfiskat och försvagat bestånd att återhämta sig. Projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön ska testa om det går att hjälpa torsken förbi det sårbara äggstadiet och därmed öka antalet småtorskar i havet. Målet med projektet är att genomföra försök med utsättningar av 4 – 6 dagar gamla torsklarver på tre platser utmed ostkusten (Baggensfjärden i Stockholms skärgård, Tvären utanför Nyköping och Kappelshamnsviken på norra Gotland) där vi undersöker om larverna överlever och klarar att etablera sig. Om försöken blir framgångsrika finns möjlighet för återetablering av torsken i Östersjön på fler platser, något som ökar chanserna att bevara och skydda det unika östra beståndet. På sikt är förhoppningen att förutsättningarna för torsken i Östersjön ska förbättras och att den naturliga rekryteringen av torsk återigen ska öka.

ReCod finansieras och genomförs av BalticWaters2030 och Uppsala universitet.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Insamlingsstiftelsen BalticWaters2030
Insamlingsstiftelsen BalticWaters2030
Lilla Frescativägen 4B
11418 Stockholm

https://balticwaters2030.org/

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en friskare Östersjö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd.

BalticWaters2030 verkar också för att sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda. 

Följ Insamlingsstiftelsen BalticWaters2030

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Insamlingsstiftelsen BalticWaters2030

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum