PRO-Pensionärernas Riksorganisation

PRO:s prisundersökning 2017 presenteras idag

Dela

Idag presenteras PRO:s prisundersökning, som genomfördes den 23 november 2017. Undersökningen ger en ögonblicksbild av prisläget på livsmedel och genomförs ideellt av PRO:s medlemmar. I år undersökte 1 500 personer ca 750 butiker runt om i Sverige. 705 av de undersökta butikerna finns med i sammanställningen av prisundersökningen. Bortfallet beror på avsaknad av fler än fem varor i varukorgen. 

- Vi vill stärka konsumenterna och skapa prismedvetenhet med vår undersökning. Vi vet att många av våra medlemmar måste tänka igenom sina matinköp på öret. Så ser verkligheten ut. Men vi ser också att det finns ett stort allmänintresse för vår prisundersökning, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

PRO:s prisundersökare har också frågat alla butiker om hur kundvänliga de är. Bland annat om det går att använda kontanter under butikens hela öppettid. Nästan alla handlare i hela landet svarar ja på den frågan.

- Möjligheten att använda kontanter är viktig för många av våra medlemmar och många andra i samhället. Vi vill rikta ett varmt tack till livsmedelshandlarna som får ta ett enormt stort ansvar för kontanthanteringen i Sverige idag, säger Christina Tallberg.

Genomsnittspriset för varukorgen i landet var 965,70 kr. 

- Prisskillnaderna i landet är fortfarande stora. I Skaraborg är det billigast och varukorgen där kostar i snitt 917,44 kr. De nordligaste länen har de dyraste snittpriserna. Så har det sett ut under många år, säger Ola Nilsson, sakkunnig i konsumentfrågor på PRO och ansvarig för prisundersökningen.

PRO undersöker också priset på 17 ekologiska varor. Genomsnittspriset för en ekologisk varukorg är 640,84 kr. En konventionell varukorg med samma innehåll kostar i genomsnitt 512,80 kr. En mellanskillnad på ca 130 kr. 

De tre billigaste butikerna (små)

- ICA Nära Torgboden, Falsterbo  Skåne            762,78 kr

- Willys Sundbyberg ,Stockholms                        825,29 kr

- ICA Nära Blå Center, Östersund, Jämtland       849,82 kr      

De tre billigaste butikerna (stora)

- Maxi ICA Stormarknad Flygstaden, Halland                         738,70 kr

- Östenssons Starby Vadstena, Östergötland                         739,95 kr

- Maxi ICA Stormarknad Kalmar, Kalmar län                          757,12 kr

PRO ställer också frågor om kundvänlighet vid undersökningstillfället. Frågorna handlar om viloplats, kundtoaletter och kontanthantering. Tydligast visar sig kundvänligheten på frågan om kontanthanteringen. I så gott som 100 procent av butikerna kan man använda kontanter som betalningsmedel och i 94 procent av butikerna kan man ta ut kontanter. I 72 procent av butikerna finns möjlighet att ta ut kontanter i anslutning till butikerna. Kundvänligheten visar sig också genom möjlighet till toalettbesök och viloplatser innanför kassorna. I 68 procent av butikerna finns det tillgång till en kundtoalett i anslutning till butiken och i 60 procent finns det möjlighet att sätta sig ner och vila innanför kassorna.

Mer om PRO:s prisundersökning 2017

PRO:s prisundersökning genomfördes den 23 november 2017 av PRO:s medlemmar i hela landet och ger en ögonblicksbild av prisläget.

Undersökningen görs ideellt av PRO:s medlemmar. I år deltog ca 1500 personer i arbetet.

Cirka 750 butiker har undersökts runt om i Sverige. 705 butiker finns med i sammanställningen. Bortfallet beror på avsaknad av fler än fem varor i varukorgen.

Det finns 34 konventionella varor samt 17 ekologiska varor i varukorgen.

86 procent av handlarna valde att kontrollera och signera undersökningen efteråt.

Små och stora butiker särredovisas. Små butiker har en säljyta under 1500 kvadratmeter och stora butiker en större säljyta än 1500 kvadratmeter.

Varor som saknas i butiken samt felinmatade priser ersätts med genomsnittspris, för att säkra underlaget.

I årets undersökning deltar inte PRO-distrikten Blekinge, Gotland och Örebro.

Ta del av hela undersökningen på www.pro.se/prisundersokning2017

För ytterligare information och kommentarer:
Malin Wennberg    pressansvarig PRO                                                    072-227 90 30
Ola Nilsson           sakkunnig PRO och ansvarig för undersökningen      070-236 35 03

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

PRO-Pensionärernas Riksorganisation
PRO-Pensionärernas RiksorganisationFölj PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från PRO-Pensionärernas Riksorganisation

Pensionärsorganisationerna om Grundskyddsutredningen: Bra tillskott för de sämst ställda, men det krävs större förändringar av pensionssystemet6.3.2018 17:27Pressmeddelande

SKPF, SPF Seniorerna och PRO välkomnar förbättringar för de sämst ställda pensionärerna. Men utredningen lämnar flera frågor olösta och förslagen tenderar att bara omfördela resurser mellan dem som har det sämst ställt. Dessutom kommer den som arbetat i 40 år med förslagen att få samma nettopension som en garantipensionär. Organisationerna kräver större förändringar av hela pensionssystemet. Christina Tallberg, ordförande PRO: ”En förbättring av de lägsta pensionerna är helt nödvändig för att minska de ekonomiska klyftorna. De med de allra lägsta pensionerna får det bättre. Det är bra. Men det behöver skjutas till mer pengar. Förslaget omfördelar resurser mellan dem som har det sämst ställt. Det är ingen bra lösning. Vi hade också önskat att garantipension och bostadstillägg ska följa med inkomst – och kostnadsutvecklingen. Utan förslag om indexering riskerar klyftorna och äldrefattigdomen att öka igen. Det är ingen betjänt av.” Berit Bölander, ordförande SKPF Pensionärerna: "Vi välkom

PRO på internationella kvinnodagen: Äldrevård på lika villkor?27.2.2018 07:27Pressmeddelande

Under rubriken Äldrevård på lika villkor arrangerar PRO och Aging Research Center (ARC) på internationella kvinnodagen, den 8 mars, ett kunskapsseminarium om förutsättningarna för en jämställd och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård och äldreomsorg för de allra äldsta. En offentligt finansierad vård och omsorg av god kvalitet är en förutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle. Forskning visar på oroande tendenser till en ökad ojämlikhet i hälso- och sjukvården och äldre­omsorgen med införandet av vårdvalssystem, minskade resurser och allt mer vård som ska utföras i hemmet. De som drabbas är framförallt kvinnor. Välkommen den 8 mars 9.00-11.30 till ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41 i Stockholm. Fika serveras från 08.30. PROGRAM: Mår äldre personer bättre idag än de gjorde förr? Carin Lennartsson, docent i sociologi, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet samt forskningsledare vid Stockholms läns Äldrecentrum. En äldrevård i obalans Pär S

PRO: Välkommet besked från SKL om att kompensera pensionärerna26.1.2018 12:50Pressmeddelande

PRO har tryckt på för att parterna bakom tjänstepensionsavtalet PA-KL ska omförhandla det avtal som gett sänkta tjänstepensioner för många pensionärer. Sveriges kommuner och landsting, SKL, meddelade idag fredag den 26 januari, att de som drabbats ska kompenseras. - Våra och andras påtryckningar har givit effekt. Vi kan bara välkomna beskedet att SKL nu tagit sitt förnuft till fånga och kompenserar de som drabbats av de sänkta tjänstepensionerna. Nu förväntar vi oss att parterna lyckas förhandla fram ett nytt avtal som ger trygghet och stabilitet, säger Christina Tallberg.

PRO om de sänkta tjänstepensionerna: Vi kommer att pressa SKL och Pacta till förhandlingsbordet26.1.2018 11:05Pressmeddelande

PRO ser mycket allvarligt på att så många, som omfattas av tjänstepensionsavtalet PA-KL, drabbats av sänkt tjänstepension. Att en stor grupp pensionärer drabbas av sänkt pension medan andra samtidigt får det bättre är inte rimligt. Idag har samtliga 28 fackliga organisationer i kommunsektorn deklarerat att de står bakom den förhandlingsframställan som lämnats över till arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. - Nu har de fackliga organisationerna visat att de menar allvar med att omförhandla tjänstepensionsavtalet. Nu hänger allt på arbetsgivarorganisationerna. PRO kommer att pressa på SKL och Pacta för att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det finns ingen rim och reson i att så många pensionärer drabbas av sänkta tjänstepensioner, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. - Om de inte sätter sig vid förhandlingsbordet måste vi ta reda på om dessa försämringar överhuvudtaget är tillåtna. Då måste juridiska åtgärder övervägas, säger Christina Tallberg.

PRO: Förslaget förstärker pensionssystemet men riskerar ökade ekonomiska klyftor14.12.2017 10:18Pressmeddelande

Pensionsgruppen har slutit en överenskommelse om pensionerna. Där föreslås bland annat höjd pensionsålder och förändringar av PPM-systemet. - Pensionsgruppens förslag med förändrade åldersgränser stärker pensionssystemet finansiellt. Men PRO ser en risk att förslaget leder till ökade ekonomiska klyftor bland pensionärer, ökade skillnader mellan arbetare och tjänstemän och mellan kvinnliga och manliga pensionärer, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. - Ingen ska behöva känna stor oro för att gå i pension. Det är inte acceptabelt. För att det ska bli möjligt måste den allmänna pensionen höjas och för göra det möjligt måste inbetalningarna till systemet öka. Det är alldeles nödvändigt. Pensionsavgiften måste höjas. - PRO ska se till att pensionerna blir en fråga i valrörelsen. Medborgarna har rätt att ta ställning även till pensionsfrågorna och PRO kommer därför att kräva svar från politikerna om våra pensioner.

PRO: Stärkta kompetenskrav för undersköterskor gynnar de äldre23.11.2017 12:52Pressmeddelande

Socialstyrelsen ska föreslå nationella kunskapskrav för undersköterskor. Regeringen har tillfört ett nytt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018. Uppdraget innebär också att beskriva vilka författningsändringar som krävs för att kompetenskraven ska kunna fastställas i föreskrift. - Det här är mycket positivt. Det ger undersköterskeyrket större attraktionskraft och säkrar kompetensen inom hälso- och sjukvården, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. PRO har krävt att det införs en yrkeslegitimation för undersköterskor. Uppdraget till socialstyrelsen innebär inte en legitimation men är ett viktigt steg framåt. - Det är angeläget att införa en yrkeslegitimation för undersköterskor och vi önskar förstås att processen går snabbt. För den som är beroende av vård och omsorg är välutbildad och kompetent personal avgörande. Särskilt i den utveckling som vi ser nu då allt fler mycket sjuka och omsorgsbehövande äldre bor kvar i sitt egna hem. En yrkeslegitimation stärker undersköte

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum