Akademiska sjukhuset

Psykiatrin satsar på digitala brukarråd

Dela

Coronapandemin har satt fart på digitaliseringen inom sjukvården. På Akademiska sjukhuset är psykiatrin den verksamhet där videovårdmöten ökat mest, från nio i februari till 1404 i april. Nu har det också varit premiär för digitala möten med brukarråd.

– Vi hade vårt första digitala möte 7 maj och responsen var väldigt positiv. Jag tror att mötesformen kan öka delaktigheten ytterligare när man kan koppla upp sig var man än befinner sig. Vi har redan spikat nästa möte i mitten av juni. Lösningen kommer absolut finnas kvar om föreningarna uppskattar det, säger Eva Smith, samordningschef och biträdande verksamhetschef för psykiatrin vid Akademiska sjukhuset.

Region Uppsala har antagit en strategi för digitalisering i syfte att göra vården mer jämlik och tillgänglig. Inom psykiatrin har både patienter och personal efterfrågat möjligheterna att mötas digitalt.

– Eftersom vi redan tidigare har förberett för en ökning av digitala mötesformer gick det fort att införa under våren, när covid-19-pandemin tog fart. Under perioden januari-maj har psykiatrin haft 2365 videokontakter. I april genomfördes 1404 videobesök och hittills i maj är man uppe i 593, säger Eva Smith.

Inom psykiatrin finns fem brukarråd på olika nivåer; verksamhetsövergripande, sektionsnivå och även mottagningsnivå. Råden har möten 1-2 gånger per termin samt vid specifika behov.

Vid det senaste mötet diskuterade man bland annat hur omställningen till video- och telefonmöten uppfattas av patienter och hur psykiatrin bäst kan bistå anhöriga att ha kontakt med sina närstående som vårdas inom slutenvården. I mötet medverkade en representant från ett personligt ombud och fem brukarföreningar; föreningen Balans, IFS -Intresseföreningen för schizofreni,  Equal Uppsala (fd RFHL Uppsala län), OCD- förbundet och RSMH.


– Främsta syftet med brukarråden är att skapa delaktighet och inflytande från brukarföreträdare och deras närstående för att bidra till verksamheternas utveckling och förbättra vården, berättar Eva Smith. Vi har bland annat kunnat inkludera brukarråden i våra risk och konsekvensanalyser när vi har gjort förändringar i verksamheten för att belysa patientperspektivet.  
För mer information, kontakta:
Eva Smith, samordningschef inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 24 13, e-post: eva.smith@akademiska.se

Nyckelord

Kontakter

Elisabeth TyskPresschef - Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar kvällar och helger, till exempel gällande presskommuniké vid olycksfall, kan chefsläkarjouren kontaktas via växeln 018-611 00 00.

018-611 96 11 070-622 24 21elisabeth.tysk@akademiska.se

Bilder

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

AI ska underlätta upptäckt av covid-19-patienter med ökad risk för livshotande hjärtsjukdom1.7.2020 12:00:00 CESTPressmeddelande

Över 15 procent av patienter med bekräftad covid-19-infektion rapporteras ha drabbats av livshotande hjärtpåverkan såsom rytmrubbningar och hjärtmuskelinflammation och av dessa finns rapporter om en hög andel plötslig hjärtdöd. I en internationell studie, ledd från Akademiska sjukhuset, utvärderas om EKG-analys baserad på artificiell intelligens (AI) kan underlätta att förutse vilka som löper sådan risk.

Akademiska livesänder frågestund om covid-19 på Facebook15.6.2020 08:15:00 CESTPressmeddelande

Tisdagen den 16 juni livesänder Akademiska sjukhuset på Facebook om covid-19. Fredrik Sund och Karin Fischer Liddle, verksamhetschef respektive avdelningschef för infektion, svarar på frågor från allmänhet och vårdpersonal. 2018 var Akademiska pionjär bland svenska universitetssjukhus på sådana livesändningar, då från akuten. Sedan dess har även utvecklingsavdelningen och diabetesmottagningen medverkat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum