TU - Medier i Sverige

PUBLIC SERVICE & MEDIEMARKNADEN

Dela

Myndigheten för Radio och TV (MRTV) lämnade i går sin rapport om public service-bolagens marknadspåverkan till regeringen. TU är kritisk till delar av slutsatserna i rapporten, men ser den också som startskottet för en fördjupad diskussion om public service-uppdragets gränser.

  • MRTV väljer att dra sina försiktiga slutsatser utifrån, som man uttrycker det, public service-bolagens ”givna uppdrag”, d v s det politiska ramverk som omgärdar public service och som i praktiken innebär att public service-företagen själva definierar just sitt uppdrag. Med det synsättet är MRTV:s slutsatser inte förvånande. Men uppdraget till MRTV var vidare än så.
  • MRTV:s påstående om att man ”inte kunnat finna belägg för påståenden om att SVT:s och SR:s programinnehåll blivit mer likt de kommersiella aktörernas” är märkligt. Det torde vara uppenbart för var och en vid en granskning av de textdominerade public service-sajterna, t ex SVT:s nyhetsapp.
  • TU konstaterar att MRTV-rapporten anser att public service har en negativ påverkan på mediemarknaden och i viss mån faktiskt hindrar konkurrerande aktörer från att etablera, driva och utveckla sina verksamheter – om än inte på ett ”uppenbart” sätt. Detta är noterbart och bör tas med i den fortsatta diskussionen om public service-uppdragets gränser.
  • Det är bra att MRTV slår fast att systemet med förhandsprövning inte fungerat även om dess förslag är en halvmesyr i och med att avgörandet om en ny tjänst ska anmälas till förhandsprövning alltjämt ligger kvar hos public service-bolagen. Beslutet om en tjänst ska förhandsprövas – och själva förhandsprövningen - måste här flyttas till en oberoende instans, förslagsvis Konkurrensverket.
  • TU välkomnar, avslutningsvis, att rapporten problematiserar public service och ser den som startskottet för en fördjupad public service-diskussion.

För mer information kontakta:

Per Hultengård, chefsjurist, TU, 070-815 75 29, per.hultengard@tu.se

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. 

TU, Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, 104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: 08-692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

TU - Medier i Sverige
TU - Medier i Sverige
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00http://www.tu.se

TU - Medier i Sverige är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Medlemsföretagen ger ut morgon-, kvälls- och gratistidningar, sänder tv och radio, publicerar webbsajter, driver försäljnings- och medieutvecklingsbolag med mera.

Vi kämpar för den svenska tryck- och yttrandefriheten, bevakar och rapporterar om mediebranschen, ger juridisk och medieetisk rådgivning, samlar och inspirerar.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

 

Följ TU - Medier i Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från TU - Medier i Sverige

Litet antal personer står bakom näthatet mot journalister28.6.2018 08:50Pressmeddelande

Nästan varannan tidningsjournalist som nämns i kommentarerna på sajterna Avpixlat, Flashback, Nordfront och Samhällsnytt nämns i sammanhang som också uttrycker hat, hot och kränkningar. Det visar en ny rapport som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Rapporten visar också att det är en mycket liten grupp personer som sprider en stor mängd av näthatet mot journalister.

Så utvecklades morgonpressens annonsintäkter under årets första kvartal9.5.2018 14:00Pressmeddelande

Landsortspressens digitala annonsintäkter ökade med 2,5 procent under årets första kvartal, jämfört med samma period i fjol. Under samma period minskade storstadspressens, det vill säga morgontidningar utgivna i Stockholm, Göteborg och Malmö, digitala annonsintäkter med lite drygt 9 procent. Det betyder att morgonpressens sammanlagda digitala annonsintäkter sjönk med cirka 4 procent, enligt den nya annonsstatistik som branschorganisationen TU – Medier i Sverige presenterar i dag. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum