CELLINK AB

Q4 19/20: Stark organisk tillväxt och viktigt strategiskt förvärv under fortsatt utmanande förhållanden

Dela

CELLINK AB offentliggör delårsrapporten för perioden juni 2020 - augusti 2020 samt rapporten för de första tolv månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: https://cellink.com/investerare/. I detta pressmeddelande presenteras ett sammandrag av rapporten.

Fjärde kvartalet (Jun – Aug 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 51 518 kSEK (31 997 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 61 % (94 %) mot det fjärde kvartalet i föregående räkenskapsår varav 57 % (23 %) var organisk tillväxt

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -14 383 kSEK (-2 434 kSEK), motsvarande en negativ marginal (neg). Rörelseresultatet har påverkats av förvärvskostnader om totalt -9 511 kSEK (-3 147 kSEK) samt omvärdering av fordringar och skulder i utländsk valuta med -6 482 kSEK (793 kSEK).

 • Nettoresultatet uppgick till -14 257 kSEK (-1 744 kSEK), vilket genererar ett resultat per aktie om -0,33 SEK (-0,05 SEK). Nettoresultatet har utöver listnings- och förvärvskostnaderna påverkats av en positiv marknadsvärdering av bolagets kortfristiga placeringar om 8 288 kSEK (519 kSEK).

 • Rullande tolv månaders nettoomsättning från förbrukningsvaror uppgick till 19 456 kSEK (11 958 kSEK), en ökning med 63 %. Andelen av total produktförsäljning uppgick till 12,4 %, en ökning med 1,0 procentenhet.

 • Under kvartalet ingick bolaget ett förvärvsavtal för det tyska precisionsdispenseringsbolaget Scienion AG om 80 MEUR.

Första tolv månaderna (Sept 2019 – Aug 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 176 793 kSEK (105 457 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 68 % (133 %) mot de första tolv månaderna i föregående räkenskapsår varav 37 % (92 %) var organisk tillväxt.

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -39 598 kSEK (3 351 kSEK), motsvarande en negativ marginal (3,2 %). Rörelseresultatet har påverkats av kostnader för listningen på Nasdaq Stockholm samt förvärvet av Scienion om totalt -17 989 kSEK (-3 147 kSEK).

 • Nettoresultatet uppgick till - 62 213 kSEK (581 kSEK), vilket genererar ett resultat per aktie om 1,50 SEK (0,02 SEK). Nettoresultatet har utöver listnings- och förvärvskostnaderna påverkats av marknadsvärderingen av bolagets kortfristiga placeringar om -6 333 kSEK (1 450 kSEK).

Händelser under kvartalet (Jun – Aug 2020)

 • 9 juni beviljades CELLINK ett patent för sin unika cellulosabaserade biobläckteknik som möjliggör bioprintning av flera celltyper för vävnadsteknik och regenerativ medicin. Patentskyddet gäller den amerikanska marknaden.

 • 10 juni ingick CELLINK och Lonza samarbete för att erbjuda kompletta arbetsflöden för 3D cellkultivering.

 • 19 augusti meddelade CELLINK att bolaget ingått ett avtal med ägarna av Scienion AG, ett tyskt bolag som fokuserar på precisionsdispenseringsteknik, om att förvärva samtliga aktier till en köpeskilling på kassa- och skuldfri basis uppgående till 80 miljoner euro.

 • 20 augusti beslutade styrelsen om riktade nyemissioner av totalt 5 912 477 nya aktier av serie B (motsvarande cirka 13,8 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget) till en teckningskurs om 160 kronor per aktie. Emissionerna innebar att bolaget tillfördes 946 MSEK före emissionskostnader, varav 260 MSEK efter balansdagen.

 • 27 augusti meddelade CELLINK att cytena GmbH och dess dotterbolag cytena Bioprocess Solutions Ltd att de kommer att inleda samarbete med AstraZeneca för att utveckla en ny generations plattbaserad mikro-bioreaktor.

 • 28 augusti meddelades att professor Ido Amit från immunologiavdelningen vid det världsberömda Weizmann Institute of Science i Israel kommer att ansluta sig till CELLINKs rådgivande kommitté. Utnämningen av Prof. Amit till vetenskaplig rådgivare är en del av CELLINKs strategi att bygga en stark produktportfölj för single cell- och omics-analysfältet. 


Händelser under övriga räkenskapsåret (Sept 2019 – Maj 2020)

 • 14 oktober kommunicerade bolaget att CELLINKs fyra grundare utsetts till Årets företagare i Sverige 2019.

 • 13 december fastställde styrelsen finansiella mål för koncernen under perioden 2019–2022. CELLINKs mål är att växa organiskt med minst 35 %, ytterligare via förvärv samt uppvisa en positiv EBITDA-marginal och en nettoskuld under 3x EBITDA.

 • 10 januari genomfördes aktiesplit 4:1.

 • 29 januari genomförde bolaget en nyemission och reste cirka 377 MSEK i kapital.

 • 3 februari förlängde bolaget sitt samarbetsavtal med AstraZeneca med ett år.

 • 20 april inleddes handel med CELLINKs aktier på Nasdaq Stockholm efter flytten
  från Nasdaq First North.

 • 14 maj meddelade bolaget partnerskap med AstraZeneca för att använda CELLINKs 3D-bioprintning för att skapa leverorganoidkulturer.


Händelser efter periodens utgång

 • 1 september slutfördes köpet av Scienion. 2 814 032 nyemitterade aktier av serie B i CELLINK emitterades som en del av köpeskillingen, vilka registrerades av Bolagsverket under september månad. Aktierna motsvarar cirka 6 procent av aktiekapitalet och cirka 4,6 procent av rösterna i CELLINK.

 • 11 september hölls extra bolagsstämma, vilken godkände styrelsens förslag från 20 augusti att genomföra en riktad nyemission av 1 625 000 aktier á 160 SEK.

 • 18 september registrerades ett prospekt hos Finansinspektionen för upptagande av handel av nya aktier. Prospektet upprättades med anledning av den riktade nyemissionen som beslutades 11 september.

 • 2 oktober meddelade bolaget att Artur Aira blir affärsområdeschef för bioprintning och därav lämnar styrelsen för att ta en operativ roll i bolaget.

Konferenssamtal

Tid: torsdagen den 22 oktober 2020. 09:30 CET.
För ljud: +46 8 502 439 36. Konferens-ID: 839 363 608#
Videolänk till presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                      
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00                               
Telefon (USA): +1 (650) 515 5566                                   
Email: eg@cellink.com

Gusten Danielsson, CFO
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04
Telefon (USA): +1 (857) 332 2138
Email: gd@cellink.com

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2020. 08:15 CET.

 

Om CELLINK

CELLINK grundades 2016 och är ett globalt Life science-företag som erbjuder teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och bemästra cell- och molekylärbiologi. Inom applikationsområdena bioprinting, analys, samt vätskehantering och bioprocessing utvecklar och marknadsför företaget innovativa teknologier som möjliggör för forskare inom Life sciences att kultivera celler i tredimensionella miljöer, utföra high-throughput drug screening samt bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. CELLINKs produkter används i fler än 1800 laboratorier i över 60 länder, inklusive världens topp 20 läkemedelsföretag, och har blivit citerade i över 200 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård.

Besök www.cellink.com för att läsa mer. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market under CLNK B.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

CELLINK AB
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46 Göteborg

https://www.cellink.com/global/

CELLINK grundades 2016 och är ett globalt Life science-företag som erbjuder teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och bemästra cell- och molekylär biologi. Inom applikationsområdena bioprinting, analys, samt vätskehantering och bioprocessing utvecklar och marknadsför företaget innovativa teknologier som möjliggör för forskare inom Life sciences att kultivera celler i tredimensionella miljöer, utföra high-throughput drug screening samt bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar.

CELLINKs produkter används i fler än 1000 laboratorier i över 60 länder, inklusive världens topp 20 läkemedelsföretag och har blivit citerade i över 150 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård.

Följ CELLINK AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från CELLINK AB

CELLINK bidrar till utveckling av personliga fotledsimplantat med hjälp av 3D bioprinting via det europeiska TRIANKLE-projektet9.11.2020 09:00:00 CET | Pressmeddelande

TRIANKLE-konsortiet kommer att utveckla 3D-bioprintade personligt anpassade ställningar för vävnadsregenerering av fotlederna. Detta ambitiösa forskningsprojekt inom regenerativ medicin har en total budget på 5,9 miljoner euro och kommer att utvecklas under fyra år med början i januari 2021. CELLINKs del av bidraget är. €270 000 varav EU står för 100 procent av kostnaderna. Konsortiet syftar till att skapa innovativa, personifierade kollagen- och gelatinbaserade implantat tillverkade med 3D-teknik för patienter med tendinopatier som som partiell bristning i akillessenen och broskskador. TRIANKLE-konsortiet består av 12 organisationer som täcker hela spektrumet från avancerad forskning till marknaden. Dess huvudsakliga styrka är kombinationen av högkvalificerade partners med långa meritlistor inom biomaterial för regenerativa applikationer och 3D-bioprinting-teknologi. I TRIANKLE-konsortiet medlemskap ingår även socialt engagemang genom spridning av forskningsresultatet till vårdpersona

CELLINK lanserar C.WASH, ett innovativt vätskehanteringssystem för automatiserad mediumbyte i mikroplattor21.10.2020 11:30:00 CEST | Pressmeddelande

Idag lanserar CELLINK C.WASH, ett innovativt vätskehanteringssystem för mediumbyte med hjälp av spetsfri tvättning av magnetiska beads inom i cellodling. Bland annat kommer C.WASH att användas inom high-throughput COVID-19-testning och forskning. C.WASH erbjuder en kontaktfri metod för att utföra komplexa tvättuppgifter, vilket möjliggör automatiserad och reproducerbar tvätt av mikroplattor med hjälp av centrifugering. Tekniken förbättrar arbetsflöden genom att minska kostnaderna och spara tid vid high-throughput screening, cellbaserade analyser och magnetiska bead-baserade nukleinsyraextraktioner. För att få ut C.WASH på marknaden har CELLINK tecknat ett licensavtal med AusBio Laboratories Co Ltd. för att använda deras teknik i systemet. Produkten distribueras exklusivt över hela världen av CELLINK-gruppen och kommer att säljas under varumärket cytena som en del av affärsområdet Liquid Handling & Bioprocessing. C.WASH kommer att bredda CELLINKs produktportfölj för applikationer inom l