Qred Holding AB (publ)

Qred ökar intäkter med 90% under första kvartalet 2020

Dela

Qred växte kraftigt under årets första kvartal och intäkterna ökade med 90 %. Dessutom ökade antalet månatliga användare på plattformen med 47 % från föregående år. I början av mars blev Qred utsedda av Financial Times till Sveriges snabbast växande företag och placerades på 8e plats i Europa på den årliga listan över Europas 1000 snabbast växande företag. 

Från mitten av mars ändrades situationen på marknaden till följd av pandemin orsakad av coronavirusets utbrott. Qreds digitaliserade affärsmodell har bidragit till att effekterna kunnat pareras på ett positivt sätt. 

“Vi har kunnat bemöta de begränsningar i rörligheten som coronautbrottet orsakat tack vare vår digitaliserade process och molnbaserade affärsmodell. Dessutom har vi en balanserad kundbas som sträcker sig över många branscher vilket sprider risken ytterligare”, säger Andrea Romander på Qred. 

Pandemin har dock skapat en osäkerhet i ekonomin och betalningsförmågan för bolagets kunder kommer med stor sannolikhet att försämras. Således har en extra avsättning av engångskaraktär på SEK 32,6 m gjorts för förväntade, men ännu ej konstaterade, kreditförluster. Qred har under perioden återköpt obligationer, vilket har skapat extra intäkter av engångskaraktär på SEK 18,0 m. 

Januari - mars 2020 i korthet:
Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

 • Antalet aktiva månatliga användare ökade med 47% till 7 811 (5 318)
 • Låneportföljen ökade med 41% till 603,8 mkr (421,8)
 • Ränteintäkterna ökade med 26,1% till 59,0 mkr (46,8)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 15,2 mkr (0) 
 • Rörelsens intäkter ökade med 90 % till 82,3 mkr (43,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till  -12,3 mkr (7,4)
 • Periodens resultat uppgick till -13,2% mkr (6,4)
 • Låneportföljen ökade med 41% till 603,8 mkr (421,8)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Utbrottet av Corona-pandemin i slutet av kvartalet har avsevärt påverkat verksamheten. Skärpta krav på låntagarna har resulterat i en minskning i nyutlåningen efter utbrottet.
 • Extra kreditförlustreserver på 32,6 mkr för förväntade, men ännu inte bekräftade, kreditförluster belastade kvartalet.
 • Qred har ökat förmedling av kunder till tredje part, vilket innebär att lånen  finansieras utanför Qreds balansräkning. Som ett resultat har provisionsintäkterna ökat kraftigt under delårsperioden. Arrangemanget innebär att Qred kan fortsätta växa på ett skalbart sätt utan att öka balansräkningen. 
 • Qred har återköpt obligationer med ett nominellt värde på EUR 7,3 m. Det genomsnittliga inköpspriset motsvarade 75,75 procent av obligationernas nominella värde. Köpet resulterade i en inkomst om 18,0 mkr.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

 • Qred har efter delårsperioden återköpt ytterligare obligationer med ett nominellt värde på EUR 4,3 m. Det genomsnittliga inköpspriset motsvarade 79,53 procent av obligationernas nominella värde. Köpet resulterade i en inkomst om 8,7 mkr.
 • Qred Holding AB (publ) publicerade ett obligationsprospekt och ansökte om notering av obligationen på Nasdaq Stockholm.
 • Årsstämman som tidigare var utsatt till den 28e maj har flyttats fram till den 30e juni 2020 kl 9:00.

Hela rapporten finns att hitta på: https://investor.qred.com/

Kontakter

Bilder

Om

Qred Holding AB (publ)
Qred Holding AB (publ)
Tulegatan 15
113 53 STOCKHOLM

020-150 333https://qred.com/se/

Om Qred
Qred är Sveriges snabbast växande fintech-företag och marknadsledande i Norden inom företagslån upp till en miljon kronor. Qred erbjuder lån till småföretag i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna och har även en pågående etablering i Brasilien. Qred har sedan starten 2015 lånat ut över 3 miljarder kronor till investeringar och rörelsekapital hos småföretag. Genom att använda en helt digitaliserad process håller bolaget hanteringskostnader och kreditförluster nere, samtidigt som kunden får en bättre upplevelse. Qred omsatte 192 mkr 2019 och har för närvarande ca 75 anställda i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Riga och Sao Paulo.  2020 utsåg Financial Times Qred till Sveriges snabbast växande företag och ett av de 10 snabbast växande företagen i Europa.

 

Följ Qred Holding AB (publ)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Qred Holding AB (publ)

Ändrat datum för Qred Holding AB (publ) årsstämma 202027.5.2020 16:45:00 CESTPressmeddelande

Qred har tidigare enligt kallelse meddelat att årsstämman 2020 skulle hållas torsdagen den 28 maj 2020. På grund av tekniska problem vid utskicket av tidigare kallelse har styrelsen beslutat om att flytta årsstämman till tisdagen den 30 juni 2020, klockan 09:00. Stämman kommer att hållas i Qreds lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som denna datumändring kan medföra. Ny kallelse kommer att publiceras inom kort.

Qred kallar till bolagsstämma29.4.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Qred kallar till bolagsstämma Qred Holding AB (publ) (“Qred”) kallar aktieägare till ordinarie bolagsstämma kl 09:00 den 28 maj 2020 i Qreds lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm. Kallelsen finns i sin helhet på Qreds hemsida eller på denna länk. Qred publicerar årsredovisning Idag publicerar även Qred sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen i sin helhet samt mer information finns att läsa på Qreds hemsida eller på denna länk. Qred gör extra reservering för kreditförluster på 32,6 mkr. Till följd av Coronautbrottet förväntas kreditförlusterna för redan utgivna lån att öka. En extra avsättning på 32,6 mkr kommer att göras i det första kvartalet för förväntade men ännu ej konstaterade kreditförluster. Qred pausar preferensaktieprogram fram till november Många preferensaktieägare har begärt inlösen av preferensaktier efter Coronautbrottet. Inlösen är villkorat av styrelsens beslut. Av de preferensaktieägare som begärt att få inlösen i maj (totalt 2953 aktier, motsvarande 29,5 mkr) har

Qred Holding AB publishes bond prospectus and applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm17.4.2020 14:00:00 CESTPress release

Qred Holding AB (publ) (the “Company”) has issued a senior secured bond loan of EUR 40,000,000 on 17 June 2019, within a total framework amount of EUR 100,000,000, on the Swedish bond market. The bonds carry a floating interest rate and mature on 17 June 2022. The Company will apply for listing of the bonds on the Corporate Bond list at Nasdaq Stockholm during May 2020 and the bonds are planned to be admitted to trading at Nasdaq Stockholm during May or early June 2020. In connection with this, the Company has prepared a prospectus. The prospectus has been approved by, and registered with, the Swedish Financial Supervisory Authority in accordance with the Regulation (EU) 2017/1129 of 14 June 2017 of the European Parliament and of the Council. The prospectus will be available on the Financial Supervisory Authority’s website (www.fi.se) and on the Company’s website (wp.qred.com/se/bond-information). For further information, please contact: Andrea Gyllencreutz Romander, Head of Communicat

Qred återköper obligationer för att stärka det egna kapitalet27.3.2020 16:30:00 CETPressmeddelande

Qred Holding AB (publ) (“Företaget”) har återköpt obligationer till ett nominellt värde om EUR 7 300 000. Återköpet avser Företagets seniora säkerställda obligation med ett nominellt belopp om EUR 40 000 000 (ISIN: SE001250726). Obligationen har en rörlig ränta motsvarande EURIBOR 3m plus 8,5 procent och förfaller till betalning i juni 2022. Den genomsnittliga köpeskillingen motsvarar 75,75 procent av obligationens nominella belopp. Företaget innehar efter förvärven ett nominellt belopp om EUR 7 300 000.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum