Åklagarmyndigheten

RÅ vill att två personer får lindrigare straff

Dela

Två personer som dömts för brott har av både tingsrätt och hovrätt fått lägre straff pga. att de medverkat till att brotten kunde klaras upp. De har överklagat till Högsta domstolen och vill ha ännu större nedsättning av straffet. Riksåklagaren motsätter sig inte detta.

Två personer dömdes för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Både tingsrätten och hovrätten kom fram till att brottslighetens allvar motsvarade sex års fängelse. Bland annat eftersom männen berättat för polisen om brotten, och på så sätt bidragit till att de kunde klaras upp, fick de nedsättning av fängelsestraffen, i hovrätten med 10 respektive 12 månader.

Att en åtalad kan få lägre straff för att han eller hon har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för att utreda brottet är en möjlighet som infördes i brottsbalken 2015. Ett av skälen bakom bestämmelsen var att möjligheten till lindrigare straff ska fungera som ett incitament, dvs. motivation, för den som är misstänkt att välja att berätta om sin egen brottslighet och därmed underlätta utredningsarbetet.

Männen har överklagat hovrättsdomen till Högsta domstolen och yrkar ytterligare nedsättning av fängelsestraffen, eftersom de menar att hovrätten inte har beaktat alla förmildrande omständigheter. Riksåklagaren har i en svarsskrivelse inte motsatt sig ett lägre straff.

– Om det ska vara ett reellt incitament att medverka i utredningar och bidra till att brott klaras upp måste straffnedsättningen vara ganska påtaglig. I fall som det här bör enligt min uppfattning nedsättningen normalt vara cirka 30 procent, vilket i det nu aktuella fallet skulle motsvara en nedsättning med cirka två år, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Högsta domstolen har beslutat att ta upp målet till prövning.

Ny lagstiftning

Den 1 juli i år infördes en ny bestämmelse i brottsbalken som innebär att man kan få straffrabatt inte bara om man berättar om sin egen brottslighet utan också om brott som begåtts av andra personer.

– Högsta domstolens bedömning i frågan om hur stor straffnedsättning det kan bli i olika fall kommer att ha bäring även på den nya lagstiftningen, säger Katarina Johansson Welin.

Svarsskrivelsen

Ordförklaring svarsskrivelse

När dömda personer överklagar hovrättsdomar till Högsta domstolen begär HD oftast att riksåklagaren ska yttra sig i en så kallad svarsskrivelse. Under 2021 lämnades 73 svarsskrivelser in.

Kontakt

Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

Nyckelord

Om

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetenhttps://www.aklagare.se/

Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Vi ser till att personer som begår brott ställs till ansvar på ett rättssäkert och effektivt sätt. Åklagaren har en stark roll i rättsväsendet genom att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas och att processa i domstol. Det står en åklagare bakom varje anhållen, häktad eller dömd person.

Följ Åklagarmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Åklagarmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum