Center mot våldsbejakande extremism

Rädda Barnen och CVE startar stödtelefon mot extremism

Dela

Rädda Barnen och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) startar en nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism, dit till exempel oroliga anhöriga eller personer som vill lämna våldsbejakande miljöer kan ringa. Arbetet sker inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan offentliga och idéburna sektorn. Rädda Barnen ansvarar för den dagliga verksamheten. Telefonen kommer att vara tillgänglig för personer i alla åldrar och startar i mars.

– Det finns ett särskilt värde i att det är civilsamhället som sköter Orostelefonen. Det kan förekomma misstänksamhet hos vissa inför att ha kontakt med myndighet i frågor som rör våldsbejakande extremism. Rädda Barnen är en organisation som är välkänd och har högt förtroende hos allmänheten, säger Jonas Trolle chef för Center mot våldsbejakande extremism.

Nationellt existerar det idag ingen kanal för personer som vill lämna den våldsbejakande extrema miljön och deras anhöriga att vända sig till. Det behövs, inte minst med tanke på att det ser väldigt olika ut i kommunerna med vilket stöd man kan få. Rädda Barnen drev fram till 2018 en Orostelefon om radikalisering. Utvärderingen visade att stödtelefonen fyllde en viktig funktion särskilt för anhöriga som oroar sig för närstående, säger Ola Mattsson, chef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

Överenskommelsen löper inledningsvis till slutet av 2020 och kan därefter förlängas med ett år i taget. En styrgrupp med representanter från Center mot våldsbejakande extremism och Rädda Barnen leder verksamheten. Orostelefonen ska utvärderas löpande av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Fakta

CVE inrättades 1 januari 2018 och är en del av myndigheten Brottsförebyggande rådet, Brå.

För mer information

Jenny Sonesson, pressansvarig, CVE, jenny.sonesson@cve.se, 073- 412 42 07

Anne Thorngren, presschef, Rädda Barnen, anne.thorngren@rb.se, 072-357 67 56

Orostelefonen var en nationell stödtelefon som drevs under 2017–2018 av Rädda Barnen (RB). Orostelefonen om radikalisering och våldsbejakande extremism (VBE) drevs som ett pilotprojekt på uppdrag av Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism under 2017 och till och med 31 maj 2018. Därefter finansierades Orostelefonen av Rädda Barnens egna medel till och med december 2018 då verksamheten avslutades.

Under projektets gång genomfördes forskning på verksamheten av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet som resulterade i rapporten Utslag av oro.

”Baserat på denna rapport och med stöd av tidigare forskning drar vi slutsatsen att insatser som Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering fyller en viktig funktion för externa inringare, men särskilt för anhöriga som oroar sig för att deras närstående radikaliseras. Sådana funktioner förefaller annars saknas.”

Mot bakgrund av denna rapport anser CVE och Rädda Barnen att anhörigstöd när det förekommer oro för radikalisering och våldsbejakande extremism är en viktig fråga för civilsamhället att fortsätta arbeta med.

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Center mot våldsbejakande extremism
Center mot våldsbejakande extremism
Box 1386
111 93 Stockholm

08-527 44 200http://www.cve.se

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå).

Följ Center mot våldsbejakande extremism

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Center mot våldsbejakande extremism

Webbinarium 25 nov: Svårigheten att lämna extremistiska miljöer24.11.2021 14:51:06 CET | Pressinbjudan

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) bjuder in till ett webbinarium torsdagen 25 november om avhopp. Hur ska personer som valt att stödja extremistiska rörelser bemötas av samhället? Vilka aktörer ska bistå dem som vill lämna extremistiska miljöer, och med vilka metoder? Vilket stöd kan myndigheter och civilsamhälle idag erbjuda och behövs ytterligare insatser på statlig och kommunal nivå?

Stöd till kommuners arbete mot våldsbejakande extremism har utvärderats1.6.2021 14:16:11 CEST | Pressmeddelande

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) anordnade under tisdagen den första juni en digital samling för kommuner. Under webbinariet presenterades en utvärdering av centrets behovsanpassade stöd till kommuner i deras arbete mot våldsbejakande extremism. Utvärderingen har utförts av Ramboll Management Consulting på uppdrag av CVE och visar att kommunerna överlag är nöjda med stödet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum