BioInnovation

Radikala och innovativa idéer beviljas medel för övergång till en biobaserad ekonomi

Dela

I det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har åtta projekt beviljats medel. Gemensamt för samtliga är att de alla tar sin utgångspunkt i en radikal och innovativ frågeställning. Tre av de beviljade projekten har redan bekräftat sin hypotes i steg 1 och går nu vidare med ett omfattande projekt i steg 2.

Alger i labbet. Foto: Swedish Algae Factory/Gustaf Iziamo
Alger i labbet. Foto: Swedish Algae Factory/Gustaf Iziamo

Hållbar ytskyddsbehandling av virke, transparent papper i förpackningar och en biobaserad skidhjälm. Alla är de exempel på områden som några av de nyligen beviljade projekten inom BioInnovation ska undersöka.

I en utlysningsform som BioInnovation kallar Hypotesprövning stödjer programmet under sex månader mindre forsknings- och innovationsprojekt som fångar upp nya visionära idéer som har potential att bidra till övergången till en biobaserad ekonomi. Det innebär att osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Följande projekt har beviljats medel i Hypotesprövning steg 1 våren 2020;

  • Transparent papper i förpackningsapplikationer, leds av BillerudKorsnäs
  • Miljövänligare polymer för cellulosabaserad oljeabsorbent, leds av Biosorbe
  • Utveckla och tillverka en återförslutbar konsumentförpackning baserad endast på biomaterial, leds av RISE IVF
  • Hållbar ytskyddsbehandling av virke för kostnadseffektivt byggande, leds av Holmen
  • Framtidens skidhjälm baserad på hållbara material, leds av Future Eyewear

Projekt som visat sig lyckosamma i första steget kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering för att utveckla den bekräftade hypotesens unika kundvärden och marknadsmöjligheter nationellt eller internationellt.

Under våren 2020 har tre projekt beviljats medel för att arbeta vidare i steg 2.


Förbättring av verkningsgraden hos solceller och solpaneler med hjälp av biobaserat material från alger
– Inom projektet jobbar vi mot högre effektivitet hos solpaneler för att göra förnybar energi mer konkurrenskraftig. Genom att nyttja biobaserat material bidrar vi även till övergången mot en mer biobaserad industri, säger projektledare Sofie Allert, vd på Swedish Algae Factory.

Projektet har en total budget på 3,8 MSEK och kommer att pågå under två år – mellan maj 2020 och april 2022.


Tall-oljebaserade vattenavvisande mixtur för industriella träfiberskivor
– För att möta ökad medvetenhet hos konsumenter, lagkrav och larm om klimatförändringar krävs innovativa framsteg inom produktionen av träpanel. Detta för att minska fossilberoende, utsläpp av växthusgaser och negativa hälsoeffekter av formaldehyd, som används i nuvarande bindemedel. Därför vill vi utveckla hydrofoba mixturer baserade på talloljefraktioner för industriell tillverkning av träfiberskivor som kan ersätta de petroleumbaserade vaxemulsioner som idag används av branschen, säger projektledare Stergios Adamopoulos, professor vid Linnéuniversitetet.

Projektet har en total budget på 8,5 MSEK och kommer att pågå under två år – mellan maj 2020 och april 2022.


Biobaserat och biologiskt nedbrytbart polymerskum från bioplaster och fjädrar
– Polyuretanskum ingår i många av de produkter vi använder i vår vardag, som exempelvis madrasser, möbler och kläder. Nuvarande processer för tillverkning och avfallshantering av dessa skum bidrar på ett signifikant vis till både koldioxidutsläpp och nedskräpning i naturen. Vi hoppas och tror att våra material kan vara del av en lösning på dessa miljöproblem. Med en årlig global konsumtion av polyuretanskum om ca 10 miljoner ton, så är vår potentiella lösning även en mycket intressant kommersiell möjlighet, säger projektledare Edvard Hall, vd på Bioextrax.

Projektet har en total budget på 3,3 MSEK och kommer att pågå under två år – mellan maj 2020 och april 2022.


Fakta om utlysningarna

Hypotesprövning är BioInnovations snabbspår. Utlysningsformen är ett komplement till programmets mera långsiktiga strategiska utlysningar. Här kan projekt söka maximalt 500 000 kr för att under ett halvår utvärdera ett koncept eller en idé. Projekt som visat sig lyckosamma kan sedan gå vidare och ansöka om steg 2 där de under en längre tidsperiod får en större finansiering.

Totalt har 60 MSEK beviljats till Hypotesprövningsprojekt sedan programmets start, varav 24 MSEK till 61 olika steg 1-projekt och 36 MSEK till elva steg 2-projekt.

För mer information kontakta

Anna Wiberg, programchef BioInnovation
Tfn: +46 (0)76 129 62 94
E-post: anna.wiberg@bioinnovation.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Alger i labbet. Foto: Swedish Algae Factory/Gustaf Iziamo
Alger i labbet. Foto: Swedish Algae Factory/Gustaf Iziamo
Ladda ned bild
Sofie Allert på Swedish Algae factory vid algodlingar. Foto: Swedish Algae factory/Gustaf Iziamo
Sofie Allert på Swedish Algae factory vid algodlingar. Foto: Swedish Algae factory/Gustaf Iziamo
Ladda ned bild

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan kan den fungera som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Pressinbjudan till webbinarium: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk1.6.2020 10:50:00 CEST | Pressinbjudan

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram olika verktyg gällande hållbarhet för skogsråvara. Projektet samlar 20 organisationer från hela den skogliga värdekedjan som samverkat för att förenkla kommunikationen och höja kunskapen kring dessa frågor. Detta har skett genom metodutveckling och sammanställning av information och data. På så sätt vill projektet bidra till omställningen till en bioekonomi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum