E.ON Sverige AB

Ragn-Sells och E.ON i fördjupat samarbete kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp

Dela

Ragn-Sells och E.ON har ingått partnerskap i syfte att utveckla och erbjuda framtidens kretsloppslösningar för energiproduktion och materialåtervinning. Samarbetet inleddes redan hösten 2013 då E.ON övertog mark i anslutning till Ragn-Sells återvinningsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro norr om Stockholm. Nu konkretiseras samarbetet genom en avsiktsförklaring de båda bolagen emellan.

Genom initiativet finns det stora förväntningar på de möjligheter som den gemensamma etableringen kan erbjuda samhället när modern teknik fogas samman i ett helhetstänk baserat på kretsloppsprinciper. Flera aktörer kommer nu att bjudas in för att delta i den verksamhet som byggs upp.

– E.ON har länge arbetat med första generationens produkt- och energiåtervinning i den verksamhet vi bedriver. Genom samarbetet med Ragn-Sells på Högbytorp kan vi i nya anläggningar framställa el, gas och värme och få fram nästa generations produkter med hjälp av nya systemlösningar. På så sätt tar vi viktiga steg för samhällets utveckling, säger Stefan Håkansson, vd på E.ON Värme Sverige.

På Högbytorp kommer också en modern biogasanläggning att etableras, som minskar både luftföroreningar och övergödning.

– Transportsektorn står idag för mer än en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Vi behöver göra oss oberoende av fossila bränslen och material och där har biogasen en nyckelroll. Biogasen bidrar inte bara till att minska klimatpåverkan utan också till att sluta kretsloppen, säger Tina Helin, vd E.ON Gas Sverige.

– Vissa kallar det industriell symbios. Vi kallar det framtidens kretsloppslösningar. Vi hoppas att partnerskapet på Högbytorp kommer attrahera många aktörer att delta och etablera sig här, säger David Schelin på Ragn-Sells.

För mer information, kontakta:

Ragn-Sells
David Schelin, vd Ragn-Sells, 0771-88 88 88, david.schelin@ragnsells.com
Henrik Skogh, Försäljningschef Ragn-Sells, 08 795 45 15, henrik.skogh@ragnsells.com

E.ON

Stefan Håkansson, vd E.ON Värme, 0703-20 31 01, stefan.hakansson@eon.se
Tina Helin, VD, E.ON Gas, 0705-85 22 44, tina.helin@eon.se
Jakob Holmström, Presschef E.ON Sverige, 0703-25 14 15, jakob.holmstrom@eon.se

Ragn-Sells (www.ragnsells.se) en privatägd koncern med verksamhet i sex länder. Sedan 1966 arbetar bolaget med återvinningslösningar. Verksamhetens historia startade dock redan på 1800-talet. Ragn-Sells är idag med sina 2300 anställda, landets ledande aktör inom återvinning och miljö. Ragnsells samlar in, behandlar och återvinner över 800 sorters material i över 100 anläggningar i samverkan med samhällets alla sektorer.

E.ON Sverige (www.eon.se) ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med cirka 60 000 medarbetare. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion ochutvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Bilder

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum