Umeå kommun

Räkna med halka och snö även i år

Dela

Kommunen är redo med personal, maskiner och utrustning för att sköta snöröjning och sandning i vinter så bra som möjligt utifrån de resurser vi har. Vi är många som måste hjälpas åt för att vägarna ska vara framkomliga och trafiken säker; kommunen, fastighetsägare och trafikanter. Du som är trafikant kan också bidra, till exempel genom att byta till vinterdäck på både cyklar och bilar och utrusta dig med bra skor, gärna med broddar.

– Halkan och snön kommer förr eller senare. Vi är beredda och kommer att göra vårt bästa för att vi alla ska kunna ta oss fram på ett säkert sätt även i vinter. Trots att förra vintern innebar mycket halka upplevde vi en god förståelse för arbetet med sandning och snöröjningen från alla. Vi vill passa på och tacka för det och vi hoppas på fortsatt gott samarbete. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor i Umeå skapa så bra förutsättningar som möjligt för en trafiksäker och framkomlig vinter, säger Per Hilmersson, gatudriftchef, Umeå kommun.

Tekniska nämndens har beslutat att, vid behov, utöka snöröjningen på gång- och cykelvägar. Detta för att förbättra möjligheten att använda cykeln som transportmedel under pågående pandemi och för att gynna den allmänna folkhälsan.

Vilka vägar snöröjs först?

Det tar tid att ploga alla gator och gång- och cykelvägar. Därför prioriteras vissa gång- och cykelvägar och gator, som åtgärdas i första hand och håller högre standard. Vilka gator och vägar som ska prioriteras ses över varje år.

– Ta reda på var dessa prioriterade stråk går och hur du enklast tar dig fram till dem. Det kan underlätta, till exempel när du tar dig till jobbet, råder Per Hilmersson. Kartan med de prioriterade stråken hittar du på www.umea.se/vinter

Snöröjarna kommer att åtgärda de prioriterade gång- och cykelvägar och gator först, sedan övriga gator och gång- och cykelvägar. Efter det plogas busshållplatser, övergångsställen och därefter genomförs åtgärder för trafiksäkerhet, till exempel siktröjning i korsningar.

Snödagbok för uppdaterad information

Du kan få uppdaterad information via snödagboken på kommunens webbplats, www.umea.se/vinter. Där publicerar arbetsledaren för snöröjningsteamet ut kort information om åtgärder som pågår och som planeras den närmaste tiden. Du kan prenumerera på snödagboken och få ett mejl när en insats sker.

Förbered dig inför vintern

Vi kan tillsammans öka trafiksäkerhet och framkomlighet och du kan bidra till det. Här är några tips:

  • Byt till vinterdäck på både cykel och bil i god tid.
  • Använd cykelhjälm.
  • Använd bra skor med ordentliga sulor eller broddar
  • Lägg isskrapan i bilen.
  • Klipp träd och buskar invid trottoarer och vägar på din fastighet.
  • Skaffa sand för att sanda trottoarer och fastighetsinfarter.
  • Planera för längre restid på vintern, oavsett färdsätt och väder.

Fler tips får du på kommunens webbplats.

Synpunkter och felanmälan

Varje vinter tar vi emot synpunkter på vinterväghållningen som vi alltid försöker lösa, men vissa saker kan åtgärdas snabbt medan andra är svårare, till exempel av tekniska eller ekonomiska skäl. Synpunkter på hur snöröjning genomförs och när plogbilen kommer är vanligast. Felanmälan lämnar du enklast på kommunens webbsida eller i kommunappen.

– Vår egen personal och våra entreprenörer känner ansvar och är duktiga. De arbetar dygnet runt, ibland under svåra väderförhållanden. Vi hoppas du har överseende med störningar som kan uppstå när vi för alla trafikanters skull utför bullrigt arbete på tider som kan upplevas besvärande, säger Per Hilmersson.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
090-16 14 62
070-340 07 83
per.hilmersson@umea.se

Karin Isaksson
förvaltningschef
Teknik- och fastighetsförvaltningen
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sandning på Strandpromenaden. Foto Fredrik Larsson
Sandning på Strandpromenaden. Foto Fredrik Larsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Snöovädret blir allt intensivare – stanna hemma om du kan21.1.2021 17:47:40 CETPressmeddelande

Det intensiva snöfallet med kraftig drivbildning har ökat ordentligt och gjort det mycket svårt att ta sig fram i kommunen. Ovädret kommer att bli värre längre fram i kväll och i natt. Läget är mycket ansträngt och kommunen arbetar intensivt med att hålla huvudgatorna öppna. För lokalgatorna finns risk att framkomligheten tidvis är begränsad. Kommunen uppmanar alla som inte måste ge sig ut att stanna hemma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum