PR Direkt

Räntefritt lån gör att kreditmarknaden växer

Dela

Marknaden för enkla lån har vuxit enormt mycket sedan millennieskiftet och det finns ingenting som tyder på att marknaden för dessa typer av lån kommer att växa mindre framöver. Det är konsumenterna som driver utvecklingen av snabba lån och eftersom människor blir alltmer aktiva så kommer de både att tjäna och spendera mer pengar.

Samtidigt med den snabba tillväxten av lån för konsumtion så har volymen på bostadslån också vuxit snabbt. Volymen har ökat så snabbt att myndigheterna som reglerar marknaden har infört begränsningar för hur mycket man får låna vid ett bostadsköp. Dessa begränsningar har dock ironiskt fört med sig att marknaden för konsumtionslån vuxit än mer eftersom bostadsköpare tar privatlån för att betala konstantinsatsen för bostadsköp med sådana lån.

Frihet och smidighet är två stora anledningar till att privatlån blivit så populära. Man kan använda pengarna till vad man vill, det behövs ingen säkerhet, lånen kan ansökas om väldigt snabbt och pengarna betalas ut omedelbart. Dessa är skäl till att konsumenterna uppskattar lånen och är villiga att betala de premier som kommer med att låna utan säkerhet.

Till detta kommer nu ännu ett argument för varför vi tror att marknaden kommer att fortsätta att växa snabbt. Nu lanseras nämligen ett räntefritt lån, mer om detta nedan.

Privatlån - Lån för konsumtion

Ett privatlån är precis som namnet antyder ett lån som tas av privata personer. Men det är inte bara det som utmärker privatlånen. Ett bostadslån tas med en bostad som säkerhet medan när det gäller privatlånen så är det en persons inkomster som utgör säkerheten för lånet. Det räcker med att ha en regelbunden inkomst från tjänst, egenföretagande, pension, sjukpenning eller a-kassa för att få ett privatlån. Det är detta som är den stora skillnaden mellan privatlån och bostadslån – och andra lån där det ställs en säkerhet för lånet.

En annan stor skillnad mellan privatlån och lån med säkerhet är att privatlånet kan användas till precis vad som helst. Att kunna ta ett lån utan att behöva knyta pengarna till ett speciellt ändamål är mycket populärt bland låntagarna och det är ännu en anledning till varför volymen på privatlån vuxit så mycket på marknaden.

Låna pengar utan ränta allt populärare

Det som är nytt på marknaden är att det nu finns fler och fler lån som löper utan ränta. Från långivarnas perspektiv är det förstås ett mycket bra argument att kunna säga att man erbjuder lån utan ränta men det som låter alltför bra är ofta just alltför bra. Det som har hänt är att man helt enkelt bytt namn på räntan och nu kallar den för avgift istället. Som för alla lån så är det den effektiva räntan som man ska titta på när man jämför lån med varandra. I den effektiva räntan har tidigare ingått både den nominella räntan och avgifterna. Om man tar bort den nominella räntan så blir det istället bara avgifterna som ingår i det som vi kallar för effektiv ränta.

Förutom de fördelar för långivarna som kommer med att kunna kalla ett lån för ”räntefritt” så finns det andra fördelar för både långivare och låntagare med att ta bort den nominella räntan. För båda parter innebär det faktiskt en ökad trygghet och förutsebarhet att ta bort den nominella räntan. Visserligen kommer säkert låntagaren att få betala mer för lånet än vad han eller hon skulle gjort om den nominella räntan funnits kvar men å andra sidan vet låntagaren redan från början vad lånet kommer att kosta. När en nominell, rörlig, ränta tas ut så finns det en reell möjlighet att räntan kommer att ändras under den tid som lånet löper. En annan fördel för låntagare som inte är så bevandrade i finansiell terminologi så är det mycket lättare att förstå begreppet avgift istället för att behöva sätta sig in i hur räntor fungerar.

Vi kan nog räkna med att räntefritt kommer att fortsätta att vara ett populärt uttryck i marknadsföringen för lån. Förutom marknadsföring och förutsebarhet när det gäller kostnader är det dock stabiliteten på världsmarknaden som kommer att avgöra om de räntefria lånen blir kvar. Om konjunkturen svänger så ökar riskerna med krediter och då kan ”räntefritt” mycket bli en del av historien.

Om

PR Direkt
Flaggan 1338
11674 Stockholm

010-551 75 00https://prdirekt.se/

PR Direkt hjälper företag och organisationer med PR och pressmeddelanden. Vi ser till så att viktiga nyheter får rätt spridning.

 

Följ PR Direkt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PR Direkt

Företagens IT säkerhet är mer hotad än någonsin när personal i större utsträckning jobbar hemma10.7.2020 13:13:06 CESTPressmeddelande

Många företag saknar helt eller delvis skydd mot den ökade storm av cyber-angrepp som organisationer utsätts för i skuggan av Covid-19 pandemin. Bristande kontroll då många anställda arbetar på distans, i kombination med förändringar i anställdas beteende när de jobbar hemma, bidrar till den ökade digitala säkerhetsutmaning som företag står inför just nu.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum