Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Raoul Wallenbergskolan i Uppsala vill skapa tryggare miljö för unga hbtq-personer

Dela

Den 28 september 2018 utbildar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skolpersonal på Raoul Wallenbergskolan i Uppsala för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.

Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.

- Vi ser genomgående att vuxnas agerande i skolan har stor, ibland livsavgörande, betydelse för unga hbtq-personer. Det finns mycket skolpersonalen kan göra för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för alla unga. Vi bidrar med metodmaterial, föreläsningar och workshops där vi stödjer skolorna i deras arbete, säger Malte Sundberg, projektedare, på MUCF.

Utbildningsdagarna i Uppsala är en del i en större utbildningssatsning där myndigheten besöker skolor runt om Sverige för att utbilda utifrån metodmaterialet Öppna skolan. MUCF:s insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer ingår i MUCF:s ungdomspolitiska uppdrag från regeringen.

- Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt och mår därför sämre. Så får det helt enkelt inte vara. Alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga i skolan, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Innehåll i utbildningsdagen i Uppsala

Kl 9.00-12.00
• Genomgång av grundläggande begrepp
• Unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor
• Hälsofrämjande och identitetsstärkande faktorer
• Normkritik och hbtq-perspektiv i skolans undervisning
• Likabehandlingsarbete med fokus på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Kl 13.00-15.30
Workshop med en grupp om 10–15 nyckelpersoner per skola, exempelvis en likabehandlingsgrupp eller motsvarande. Deltagarna bör representera olika delar av skolans verksamhet, inklusive skolans ledning.

Innehåll:
• Stöd i kartläggning och analys av skolans fysiska och psykosociala miljö och undervisning ur ett hbtq-perspektiv
• Hjälp med att identifiera relevanta åtgärder för ett förstärkt hbtq-perspektiv i skolans undervisning och likabehandlingsarbete.

Fakta om MUCF och våra hbtq-uppdrag
MUCF har i uppdrag från regeringen att främja en trygg och inkluderande skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homofobi, bifobi och transfobi i skolan.
I uppdraget genomför myndigheten gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan.
MUCF fick uppdraget 2014. Det pågår till 2019.

För frågor gällande utbildningen på plats kontakta projektledare Malte Sundberg, på e-mail: malte. sundberg@mucf.se eller på telefon 08 566 219 46.

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum