ECPAT

Rapport: Barn utsätts för sexualbrott i tidig ålder.

Dela

Idag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten “Allt som inte är ett ja är ett nej” som handlar om barns utsatthet för sexualbrott. Rapporten bygger på en unik, svensk undersökning där närmare 13 000 barn mellan 10-17 år har deltagit och berättat om sina erfarenheter av brottsutsatthet och vilka strategier de har för att skydda sig. Utsattheten för brott börjar tidigt. Många barn har utsatts för oönskade nakenbilder, hot och erbjudanden om att sälja bilder innan de nått tonåren.

Undersökning genomförd i barnens egna kanaler, Snapchat och Instagram stories, våren 2021.
Undersökning genomförd i barnens egna kanaler, Snapchat och Instagram stories, våren 2021.

Läs hela rapporten här 

Rapporten i korthet: 

  • Majoriteten av flickorna i undersökningen har blivit utsatta för brott. De brottstyper ECPAT har undersökt är: få oönskade nakenbilder, bli hotad eller utpressad till att skicka nakenbilder, få nakenbilder spridda, bli erbjuden pengar för nakenbilder och att träffa personer för att ha fysisk sex mot ersättning.
  • Könsskillnaderna är stora och flickor utsätts för brott i högre grad än pojkar. Konsekvenserna blir ofta värre för flickor när exempelvis bilder sprids.
  • Vid sidan av att vuxna utsätter barn för sexualbrott visar undersökningen att det är vanligt att barn utsätts av andra barn.

80% av flickor mellan 10-13 år har fått oönskade nakenbilder

Ca 1500 av barnen som deltog i enkäten svarade också på fördjupande frågor om sin utsatthet för sexualbrott. Det visade sig att 80 % av flickorna i den yngsta åldersgruppen, 10-13 år, hade fått oönskade nakenbilder, vilket är oväntat många. I samma grupp hade 46% blivit erbjudna pengar för nakenbilder.  

- I vår undersökning kan vi se att barn så unga som 10 år får oönskade nakenbilder och lär sig leva med det i sin vardag. Det är inte rimligt att barn vid tidig ålder ska vänja sig vid att utsättas för brott utan att ha stöd av vuxenvärlden, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.  

 Undersökningen visar att barn skapar egna strategier för att hantera brottsutsattheten på nätet. Syftet är att hitta sätt att navigera bland de risker som finns på plattformar, spel och appar som är viktiga i deras sociala liv. De hanterar med andra ord alltifrån sociala kontakter, underhållning och relationer till grova sexualbrott i en och samma miljö. Det är tydligt att många barn också saknar kunskap om vad som är lagligt eller inte när det gäller vissa sexualbrott på nätet. Därför bör diskussionen om samtycke vidgas till frågor som till exempel delning och sparande av nakenbilder menar ECPAT. 

 Barn utsätter ofta andra barn  

Att vuxna utsätter barn för sexualbrott är känt sedan tidigare men i rapporten framgår det också att det är vanligt att barn utsätts av andra barn. Här finns ofta en åldersskillnad där ett äldre barn utsätter ett yngre barn. Det kan också vara skolkamrater, vänner, partners och ex-partners som utsätter barnen vilket gör brotten än svårare för barn att hantera eftersom de känner den som utsätter dem.

 -Det är tydligt att barn lägger ett stort ansvar för sin egen säkerhet på sig själva. Om de blir utsatta för ett brott skuldbelägger de sig själva. Just denna skuld och skam gör det svårt för barnet att berätta för omvärlden, därför är det vuxnas ansvar att lyfta bort ansvaret från brottsoffret, menar Anna Karin Hildingson Boqvist. 

 Vad kan vuxna göra om ett barn utsätts för ett sexualbrott? 

  • Var lugn och lyssna. Försök att lägga dina egna känslor och värderingar åt sidan. Låt barnet tala till punkt och avbryt inte. Var lugn, ge dig själv tid att tänka så att du kan ställa följdfrågor och be om förtydliganden. 
  • Avlasta från skam och skuldbelägg inte. Barn känner ofta stor skam och klandrar sig själva när något har hänt. Ofta är de rädda för att föräldrar ska bli arga. Stötta barnet genom att vara lugn och närvarande. Döm inte eller reagera med ilska utan avlasta barnet från skammen. Det är aldrig barnets fel.
  • Anmäl olämpligt innehåll. På de flesta sidor, spel och plattformar finns sätt att anmäla/rapportera olämpligt innehåll och sexuellt kränkande kommentarer. Om en bild har spridits på olika sidor är det bra att hjälpa barnet att anmäla innehållet så att materialet kan tas ned.
  • Polisanmäl vid misstanke om brott. En polisanmälan kan både leda till att kränkningen utreds och till att andra barn i liknande situationer upptäcks och får hjälp. En förövare utsätter ofta flera barn samtidigt. Samla bevis genom att ta skärmdumpar, spara sms, e-post och chattar.
  • Kontakta ECPAT. ECPAT har stödlinjer för både barn och vuxna och kan hjälpa barn och unga att ta ner kränkande bilder som har spridits. Läs mer på https://dittecpat.se och https://ecpat.se/foraldrahjalpen/

Om rapporten: 

“Allt som inte är ett ja är ett nej” bygger på 12 836 unika svar från barn mellan 10-17 år samt ca 4 000 fritextsvar. Enkäten genomfördes av ECPAT våren 2021 på Snapchat och Instagram stories.  

Nyckelord

Kontakter

Katja Sener, kommunikatör ECPAT Sverige
E-post: katja.sener@ecpat.se
Tel: 0723-89 56 24

Sophie Josephson, barnrättsrådgivare/projektledare ECPAT Sverige
E-post: sophie.josephson@ecpat.se
Tel: 0729-67 91 04

Bilder

Undersökning genomförd i barnens egna kanaler, Snapchat och Instagram stories, våren 2021.
Undersökning genomförd i barnens egna kanaler, Snapchat och Instagram stories, våren 2021.
Ladda ned bild

Länkar

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Föräldrahjälpen, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barns närhet.  

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

Aktörer inom techbranschen tar gemensamt krafttag för att motverka sexuell exploatering av barn på nätet8.2.2022 10:17:58 CET | Pressmeddelande

ECPAT Sveriges telekomkoalition, som samarbetar för att förhindra, försvåra och förbygga att medlemsföretagens tjänster och produkter missbrukas för sexuella övergrepp mot barn, utvecklas nu till att omfatta även techbranschen. ECPAT Sveriges techkoalition kommer att fokusera på preventivt arbete och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning och teknikutveckling i Sverige.

Ny rapport: Pojkar lägger ansvar på flickor när nakenbilder spridits på nätet24.1.2022 08:01:41 CET | Pressmeddelande

Idag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten “Tjejer måste sluta skicka bilder” om pojkar och deras attityder och beteenden vad gäller nudes (nakenbilder) intimitet, sexualbrott och åldersskillnader. Rapporten visar bland annat att pojkar lägger stort ansvar på flickor och tycker att de inte ska ge efter för tjat och påtryckningar. Det blir extra tydligt när det gäller spridning av nakenbilder, där pojkarna tycker att det är flickornas ansvar om det gått fel och att de aldrig borde ha skickat bilderna. Det gäller speciellt för flickor som inte har en kärleksrelation till mottagaren.

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder av barn17.1.2022 11:12:56 CET | Pressmeddelande

Sedan 2018 har ECPAT Sverige samarbetat med ”Project Arachnid”, ett initiativ startat av organisationen Canadian Centre for Child Protection (C3P). ”Project Arachnid” är ett globalt webbaserat verktyg som söker och upptäcker bilder och filmer av sexuella övergrepp på barn. När övergreppsmaterialet granskats skickas ett meddelande till den digitala tjänsteleverantören för nedtagning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum