Röda korset

Rapport: Erfarenheter av coronapandemin i socioekonomiskt utsatta områden

Dela

Svenska Röda Korset presenterar en ny rapport om organisationens arbete för att möta utsatthet tillsammans med lokala samarbetspartners i socioekonomiskt utsatta områden. Sex områden i Sverige lyfts fram i Skellefteå, Malmö, Södertälje, Linköping, Umeå och Göteborg. Rapporten visar hur socioekonomi påverkat hur människor drabbats av pandemin, hur människor i utsatta situationer kan vara en resurs i krishantering och att civilsamhället bör få en större roll inom svensk krisberedskap.

Röda Korset i Lindängen. Foto: Svenska Röda Korset.
Röda Korset i Lindängen. Foto: Svenska Röda Korset.

Svenska Röda Korsets grunduppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer. Ett exempel på det är arbetet med att utveckla lokal förmåga att agera i kriser. Syftet med rapporten “Lokal kraft i kris” är att skildra hur coronapandemin har drabbat människor i socioekonomiskt utsatta områden och undersöka vilken roll lokalt engagemang och samverkan har spelat för krishanteringen. 

Rapporten lyfter lokala röster från civilsamhället, näringslivet, kommuner och boende med exempel där parter ur olika sektorer hittar synergier och samarbetar för att stötta på lokal nivå. Rapporten visar att parternas samarbeten har en positiv effekt i att nå ut till människor som myndigheter ibland inte lyckas nå. 

– För många av de vi möter var det på grund av deras livssituation inte möjligt att följa flera av de allmänna råden. Detta skapar stress, rädsla och en känsla av att osynliggöras i krisen.  Vi ser också på nära håll effekterna av åtgärderna för att hindra smittspridning; social distansering, isolering/självisolering, skolstängningar, permitteringar, och konsekvenserna för grupper som redan innan levde i utsatthet, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset. 

Redan tidigt i pandemin såg Röda Korset effekterna för de människor som organisationen möter. Utöver ålder har faktorer som yrke, inkomst, bostadssituation och hälsotillstånd varit avgörande för riskutsatthet, hur allvarligt sjuk man blir och risken att avlida i sjukdomen. 

– Nedstängning av exempelvis bibliotek kan tyckas vara en marginell åtgärd, men har haft mycket stora konsekvenser för exempelvis trångbodda ungdomar som redan innan kämpade med sin skolgång och brist på studiero. Det är därför vi kämpar för en bredare inkludering i krishanteringen, säger Martin Ärnlöv 

Röda Korset har lokal närvaro i 30 socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Civilsamhället och lokala samarbetspartners har under pandemin i stor utsträckning ställt om sina verksamheter för att kunna fortsätta stödja människor. Genom nära samverkan mellan civilsamhället, offentliga och privata aktörer har resursstarka aktörer snabbt kunnat få en bild av hur behoven ser ut och mobilisera stöd för de som saknar resurser. 

– Coronapandemin har givit oss mängder av lärdomar. Framför allt har den visat att samhället inte tillräckligt väl lyckats agera utifrån att människor har olika livsförutsättningar och behov i kriser. Civilsamhället kan dra lärdomen att vi behöver fortsätta förstärka närvaron och det långsiktiga arbetet i socioekonomiskt utsatta områden för att kunna agera tillsammans med boende där behoven är som störst, säger Martin Ärnlöv. 

 Röda Korsets rekommendationer:  

  • Ge civilsamhället en större roll i svensk krisberedskapVi har sett en brist på systematik i insikter i hur levnadsvillkor sett ut för minoritetsgrupper och att det påverkat krishanteringen. Civilsamhället skulle kunna bidra mer genom att man många gånger har en tillitsfull relation till människor i utsatta livssituationer.  
     
  • Förbättrad kunskap och tydligare kommunikation hos krisberedskapsaktörer. Kommunikationsvägarna har inte fungerat fullt ut under pandemin. Krisberedskapsaktörer har inte har haft den kunskap, tillit och förtroende hos människor i utsatta livssituationer som behövs. Förtroendekapital som skapas i vardagen är avgörande för en effektiv krishantering. 
     
  • Minska hälsoklyftor - minska krisens effekter. De sårbarheter som finns i samhället före en kris kommer finnas kvar och fördjupas under och efter krisen. Därför är det viktigt att minska samhällets sårbarhet, inte minst att minska de hälsoklyftor som fanns redan innan pandemin och som nu riskerar att öka. För människor vi möter är pandemin inte över när vi fått stopp på smittan, de har och kommer fortsatt att drabbas av långsiktiga konsekvenser.  
     
  • Anpassa krisberedskapen efter människors olika förutsättningar. Krisberedskapen i Sverige måste sluta planera efter en genomsnittlig person i kriser. Krissystemet måste i högre grad anpassas efter människors olika förutsättningar och riktas där behoven är som störst för att skapa jämlika förutsättningar att skydda liv och hälsa, även i framtida kriser. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Röda Korset i Lindängen. Foto: Svenska Röda Korset.
Röda Korset i Lindängen. Foto: Svenska Röda Korset.
Ladda ned bild
Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset. Foto: Röda Korset
Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset. Foto: Röda Korset
Ladda ned bild

Länkar

Om

Röda korset
Röda korset
Hornsgatan 54
11891 Stockholm

08-452 46 00http://www.rodakorset.se

Röda Korset finns över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag.

Följ Röda korset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Röda korset

Även Sverige berörs av hackerattack mot Internationella rödakorskommittén23.1.2022 19:21:29 CET | Pressmeddelande

Hackerattacken mot Internationella rödakorskommittén (ICRC) som upptäcktes den 18 januari omfattar persondata för mer än 515 000 personer. Bland de drabbade är saknade personer och deras familjer, ensamkommande eller separerade barn, fångar och andra personer som splittras på grund av väpnad konflikt, naturkatastrofer eller migration. Data från Sverige omfattar uppskattningsvis 8 000 registrerade människor. ICRC arbetar intensivt med att analysera attacken. I nuläget finns det ingenting som tyder på att informationen förstörts eller gjorts offentlig.

Vaccin, sjukvård och stöd till palestinska flyktingar i Libanon28.12.2021 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Redan före coronapandemin var palestinska flyktingar i Libanon en utsatt grupp. Dessvärre har socio-ekonomiska och politiska kriserna i landet allvarligt försämrat möjligheterna att få tillgång till hälso- och sjukvård och vaccin. Tillsammans med Röda Korset/Röda Halvmånen satsar Europeiska Unionen (ECHO) på livsnödvändig vård och stöd till rehabilitering samt vaccinationsinsatser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum