Naturskyddsföreningen

Rapport: Här är Sveriges bivänligaste kommun 2022

Dela

Vilka kommuner är bäst på att ta hand om våra vilda bin och andra pollinatörer? Det har Naturskyddsföreningen tagit reda på i en ny rapport som utvärderar de bivänliga insatser som 205 kommuner har rapporterat in i år. Rapporten jämför även årets resultat med resultaten från 2020 och 2021. En av förra årets delade vinnare är återigen i topp.

Bina är avgörande för pollineringen och ekosystemet. De kan ses som våra egna trädgårdsmästare, som tar hand om naturen utan att vi behöver be om det. Bina bidrar även till matproduktionen – baserat på den genomsnittliga svenskens matintag har vi bina att tacka för var tredje tugga. 

- Det är allvarligt att en tredjedel av Sveriges vilda bin är rödlistade och på väg att försvinna. Det beror till stor del på ett ohållbart jordbruk, där kemiska bekämpningsmedel och ett homogent landskap gör det svårt för bina att överleva. Det arbete som många kommuner gör för att rädda bina är därför oerhört viktigt och förtjänar uppskattning, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. 

Det finns olika sätt att hjälpa bin och andra pollinatörer. Förutom att låta en gräsmatta omvandlas till en äng eller eller skapa blomrika vägkanter, gillar pollinatörer ekologisk odling, eftersom kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtna inom ekojordbruket. Som kommun kan man därför göra en insats genom att köpa in ekologiska varor till den kommunala verksamheten.  

För att göra en så rättvis bedömning som möjligt av de 205 kommuner som har besvarat årets enkät, som ligger till grund för rapporten, har Naturskyddsföreningen utgått från fyra kriterier i utnämnandet av Sveriges bivänligaste kommun 2022: 

1. Planeringsunderlag. 

2. Praktiska åtgärder. 

3. Avsatta medel och samarbete med andra aktörer. 

4. Drivkrafter och hinder. 

- Resultatet visar att Sveriges bivänligaste kommun för andra året i rad är Sollentuna, strax utanför Stockholm. Förra året kom Sollentuna på delad förstaplats, men nu är de ensamma om att stå högst upp på prispallen. På andra plats hittar vi Upplands Väsby och den ärofyllda tredjeplatsen tar Linköping. Vi vill rikta ett stort grattis till vinnarna, men även till alla andra kommuner som har bidragit med insatser. Framöver hoppas vi att ännu fler kommuner vill arbeta för att gynna pollinatörer och tar krafttag för den biologiska mångfaldens skull, säger Karin Lexén. 

Topp-20: Sveriges bivänligaste kommuner 

1. Sollentuna kommun 

2. Upplands Väsby kommun

3. Linköpings kommun 

4 (delad). Borlänge kommun 

Tierps kommun 

Helsingborgs stad 

Karlstads kommun

8. Göteborgs stad 

9 (delad). Karlskoga kommun 

Jönköpings kommun 

Lunds kommun 

12 (delad). Växjö kommun 

Motala kommun

14. Alingsås kommun 

15 (delad). Lomma kommun 

Lidingö stad 

Järfälla kommun 

Nybro kommun 

19 (delad). Huddinge kommun 

Kristianstads kommun 

Om placeringarna

Gemensamt för de bäst placerade kommunerna är att de har genomfört flera olika insatser för bina. De har bland annat tagit fram planeringsunderlag som syftar till att gynna pollinatörer i kommunen och tagit ett brett om praktiska åtgärder, där många insatser redan har börjat genomföras. De har även avsatt ekonomiska medel för arbetet och skapat ett brett samarbete med andra aktörer.  

För de kommuner som i stället inte har något arbete för att gynna pollinatörer är det tydligt att bristen på resurser är en betydande faktor. Andra hinder som lyfts fram är att pollinatörer inte är någon prioriterad fråga inom kommunen och att det finns ett ointresse från politikens sida. 

Mer information 

Är din kommun inte med på topp-20? Hör av dig om du vill veta vilken plats din kommun kom på. Vi har rankat alla 205 kommuner som har svarat på enkäten, men kommunicerar bara ut de 20 bästa. 

Hela rapporten ”Sveriges bivänligaste kommun 2022” hittar du här. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen på plats vid FN:s havskonferens23.6.2022 13:34:18 CEST | Pressmeddelande

Inför FN:s havskonferens i Lissabon 27 juni – 1 juli, som Naturskyddsföreningen närvarar på, kräver föreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljömålen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen. Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner.

Naturskyddsföreningen besviken på Miljöprövningsutredningen15.6.2022 14:21:57 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas för att gynna den gröna omställningen. Men det stora problemet med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är inte löst. Naturskyddsföreningen är mycket besviken på Miljöprövningsutredningens förslag att gamla tillstånd ska omprövas först efter 40 år och att nya tillstånd som huvudregel inte ska tidsbegränsas. Och förslaget om ”Lex Cementa”, eller giltighetsförlängning som utredningen kallar det, är enligt föreningen ett starkt hot mot miljön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum