Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Kollektivtrafik ökar tillväxt och sysselsättning

Dela

Kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för stora delar av befolkningen i Sverige, visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Den ökade tillgängligheten har i sin tur värdefulla effekter på sysselsättningen, produktiviteten och tillväxten.

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik

Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Den visar att om kollektivtrafiken tas bort skulle bruttolönerna i landet minska med 9 miljarder kr per år och 106 000 arbetstillfällen försvinna, utöver de som är anställda inom kollektivtrafiken. Kommunernas, landstingens och regionernas skatteintäkter skulle minska med nästan 3 miljarder kr varje år.

I rapporten pekar WSP ut en lång rad åtgärder som staten kan använda för att stimulera produktiviteten, tillväxten och sysselsättningen, bland annat:

• Ge de regionala tågtrafiken fler tåglägen
• Förbättra järnvägsunderhållet
• Bygg ut järnvägen där det finns trängsel på spåren
• Inför ett avståndsberoende och färdmedelsneutralt reseavdrag
• Inför ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken

Även kommunerna kan bidra genom att minska restiden och öka punktligheten för bussresenärerna. Det behövs också fler kollektivtrafikkörfält, utbyggd signalprioritering och att gatuparkeringar tas bort.

- Regeringen och riksdagen måste använda kollektivtrafiken som verktyg för ökad tillväxt och sysselsättning, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik.
Genom att kollektivtrafiken gör det smidigt och billigt för många människor att nå många arbetsplatser vidgas deras arbetsmarknader. Det gör att det blir lättare för människor att hitta passande arbete och enklare för företag att rekrytera personal med rätt kompetens.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Hornsgatan 15, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp3.7.2018 14:09:00Pressmeddelande

Redan till år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år. Det visar en ny rapport om kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenteras under ett seminarium i Almedalen den 3 juli. - Riksdagens och regeringens beslut om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030 är ett mycket ambitiöst mål. Men de åtgärder som redan genomförts och beslutats räcker inte ens halvvägs mot målet. Rapporten visar att det är möjligt att reducera utsläppen ännu mer, kommenterar Helena Leufstadius, ordförande för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Beräkningarna i rapporten bygger på ett paket av åtgärder som ökar kollektivtrafikens marknadsandel och minskar utsläppen från kollektivtrafiken. Analysen är begränsad till nio styrmedel. I Partnersamverkans tidi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum