Träbyggnadskansliet

Rapport om byggandets klimatpåverkan

Dela

 Höghus i trä är klimatsnåla. Eller snarare klimatvänliga. Det påvisar IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har i en ny studie analyserat klimatpåverkan för Sveriges högsta flerbostadshus byggt av trä. Det åtta våningar höga huset har bland den lägsta klimatpåverkan som experterna sett för ett flerbostadshus.

Att bygga hus modern industriell träbyggnadsteknik är ett val som får direkteffekt på vår klimatpåverkan och svarar mot våra högt ställda klimatmål. Det här är inte framtidens byggande utan nutidens byggande som svarar mot våra stora utmaningar idag, menar Carl Wangel, kommunikationsansvarig på Sveriges Träbyggnadskansli.

Studien är en detaljerad livscykelanalys av ett flerbostadshus som ligger i kvarteret Strandparken i Sundbyberg. Huset är byggt av trä, men har garage och källarvåning i betong. Studien är en uppföljning av en tidigare LCA-studie som gjordes på ett lågenergihus i Svenska Bostäders kvarter Blå Jungfrun i Hökarängen i Stockholm som byggdes med ytterväggar och stomme av betong.

Halva klimatpåverkan med trä

Studien visade att ett flervåningshus i trä, i det här fallet Strandparken i Sundbyberg, hade ungefär halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus i betongstomme. Att tillverka ett trähus kräver mindre energi än andra materialslag. Dessutom binder trä koldioxid under hela sin livstid. Trä är dessutom det enda förnybara byggnadsmaterialet.

En annan verklighet med omkastade siffror

I Sverige har vi trott och agerat utifrån principen att fördelningen av klimatpåverkan för ett hus är fördelad enligt 15 procent under byggprocessen och 85 procent under husets användning. Inte minst har det lett till en total fokusering på att förbättra byggnaders energiprestanda.

Skifta fokus till byggprocess och byggmaterial

Det som är intressant med studien är att verkligheten verkar visa sig vara helt annorlunda än vad vi hat trott. Så mycket som 75–80 procent av utsläppen sker under byggprocessen och endast 20–25 procent under byggnadens eller husets användningsperiod. I studien av Strandparken framgår det också att klimatpåverkan för byggnaden inklusive drift och underhåll samt markarbete är ungefär lika stor som att värma upp huset med fjärrvärme under 50 år. Studien visar att valet av trä som stommaterial istället för betong skulle sänka husets klimatpåverkan över 50 år med 40 procent. En slutsats som görs är att vi helt måste skifta fokus till dels hur vi bygger hus, men inte minst vilket byggmaterial vi väljer.

Klimatpåverkan för att bygga trähuset i Strandparken är den lägsta vi sett för ett flerbostadshus. Dessutom ingår markarbeten i analysen, vilket är ovanligt i den här typen av analyser, säger Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Klimatpåverkan och längre livslängder ett beställarkrav

Huset i Strandparken består till stora delar av korslimmat trä i stomme och i ytterväggarna. Vill man göra ytterligare klimatförbättringar i trähuset finns den största potentialen genom aktivt val av den betong som används, enligt Martin Erlandsson.

Idag ställer byggreglerna inga prestandakrav på klimatpåverkan och eftersom nästan ingen beställare heller gör det är risken stor att vi missar förbättringar, säger Martin Erlandsson.

Att välja byggkonstruktioner med låg miljöpåverkan och längre livslängder måste bli ett allmänt beställarkrav, anser Erlandsson.

Studien är finansierad av Näringsdepartementet, Byggbranschens utvecklingsfond SBUF och Stiftelsen IVL.

Studien i sin helhet.

Kontakter

Bilder

Om

Träbyggnadskansliet
Träbyggnadskansliet
Storgatan 19 (vån 3)
114 51 Stockholm

https://trabyggnadskansliet.se
Sveriges Träbyggnadskansli verkar för ökat träbyggande och tillväxt av den industriella träbyggsektorn i Sverige. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Följ Träbyggnadskansliet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Träbyggnadskansliet

Träbyggandet visar vägen – Har kortat byggtiden med 3 månader och höjt produktiviteten med 30 procent!8.12.2021 16:53:29 CET | Pressmeddelande

Den industriella träbyggnadssektorn har höjt produktiviteten med 30 % och kortat byggtiden med 3,3 månader. De resultaten visar en ny studie av den industriella träbyggsektorn gjord av Luleå Tekniska Universitet (LTU). Studien presenterades av professor Lars Stehn på ett seminarium i riksdagen under torsdagen. Den traditionella byggindustrin har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant, den industriella träbyggnadsindustrin. Nu finns studien "Produktivitetsmått för Industriellt träbyggande" tillgänglig.

Är industriellt byggande lösningen på byggindustrins produktivitetsutmaning? Nu tar träbyggnadsindustrin reda på svaret.14.4.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Medan de flesta industrigrenar ständigt förbättrar sin produktivitet och ofta förmår att sänka sina kostnader och priser över tid, tycks byggindustrin stå och stampa. Ett flertal studier från olika länder pekar entydigt på att den traditionella byggindustrin under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant, den industriella träbyggnadsindustrin. Nu startar Luleå tekniska universitet (LTU) ett projekt som ska ta reda på branschens prestanda.

Träbyggindustrin överlämnar färdplan till statsministern3.7.2019 15:17:47 CEST | Pressmeddelande

Idag överlämnades träbyggsektorns färdplan för 2025 till statsminister Stefan Löfven vid ministerns besök på Stora Ensos fabrik för korslimmat trä i Grums. Färdplanen är framtagen av den samlade träbyggsektorn och ska ses som ett erbjudande till regeringen som i två regeringsförklaringar betonat vikten av att öka det industriella byggandet i trä. Det är en beskrivning av en växande industri som förnyar byggprocessen och som radikalt minskar klimatavtrycket från byggsektorn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum