Kommerskollegium

Rapport om femte frihet i EU: Hindra inte dataflöden mer än nödvändigt

Dela

Hur fritt ska data få flöda mellan länder? Vilka risker kan det innebära för den personliga integriteten? Inom EU pågår en intensiv debatt om dataflöden. I en ny rapport utreder Kommerskollegium vad det juridiskt skulle innebära om EU införde en femte frihet för den inre marknaden – fri rörlighet för data.

Det tycks finnas ett glapp mellan hur viktiga dataöverföringar är för EU:s inre marknad och hur de skyddas i EU:s lagstiftning konstaterar Kommerskollegium i rapporten Data Flows – A Fifth Freedom for the Internal Market. Att i EU-fördraget införa en femte frihet, fri rörlighet för data, skulle endast ha ett symboliskt värde anser Kommerskollegium. Istället understryker kollegiet behovet av ett förfarande som bygger på proportionalitetsprincipen. Det innebär att EU:s lagar och regler som rör hantering och överföring av data ska skydda den personliga integriteten men inte hindra handeln mer än vad som är strikt nödvändigt för att uppnå detta skydd.

I rapporten identifierar kollegiet betydelsen av fria dataflöden men också legitima behov av inskränkningar. Varor och tjänster beställs och levereras i allt större utsträckning digitalt. Företag och hela produktionskedjor med flera företag är organiserade på ett sätt som bygger på att data kan skickas mellan olika aktörer. Samtidigt innebär den ökade uppkopplingen, digitaliseringen, processorkraften och förmågan att dra slutsatser ur stora och små mängder data risker för den personliga integriteteten. I rapporten görs också en jämförelse mellan fritt dataflöde och de fyra friheterna som utgör EU:s inre marknad.

Läs hela rapporten här

Rapporten är på engelska med en kort sammanfattning på svenska.

För mer information kontakta:

Ola Landström: ola.landstrom@kommers.se och 08-690 48 25

Erik Dahlberg: erik.dahlberg@kommers.se och 08-690 48 75

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum