Institutet för mänskliga rättigheter

Rapport till FN om barns rättigheter i Sverige

Dela

Institutet för mänskliga rättigheter har lämnat sin första rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Där lyfter institutet fram några områden som vi föreslår att kommittén tar med sig i sina överläggningar med Sveriges regering för att säkerställa barnets rättigheter.

Institutet för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2022. Institutets verksamhet ska aktivt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige med utgångspunkt i grundlagarna och Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Institutet har nu lämnat sin första kompletterande rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter. I rapporten lyfter institutet fram följande ämnesområden som förslag till granskningen av regeringens arbete för barnets rättigheter:

  • Effekterna av Covid-19 pandemin för barn
  • Sveriges tillträde till det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism
  • Inkorporeringen av barnkonventionen
  • Regeringens uppföljning av den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter
  • Barnombudsmannens oberoende
  • Barnets bästa i lagstiftningsprocessen

- Att lämna kompletterande rapporter till internationella granskningsorgan är ett viktigt verktyg för institutet för att fullgöra uppdraget i enlighet med de s.k. Parisprinciperna. Vår förhoppning är att institutet ska bidra till att skapa en helhetsbild kring relevanta människorättsutmaningar i Sverige. Detta gör vi tillsammans med andra nationella aktörer, såsom Barnombudsmannen, civilsamhällesorganisationer och den samordnade alternativrapporten från civilsamhället, säger Anders Kompass, vikarierande direktör för institutet.

Pandemins effekter för barn
När det gäller Covid-19 är det av yttersta vikt att säkerställa konsekvenserna för barns mänskliga rättigheter genom att analysera de olika beslut och åtgärder som vidtagits under pandemin. Därför lyfter vi särskilt fram vikten av fortsatta uppföljningar och i synnerhet att åtgärder vidtas efter de uppföljningar som sker.

I civila fredstida kriser, såsom under Covid-19 pandemin, prövar samhället sin förmåga att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter för både barn och vuxna. Om grundläggande strukturer och rutiner inte finns på plats i fredstid är det sannolikt inte heller möjligt att skapa utrymme för dessa under andra allvarliga kriser som kan uppstå.

Läs och ladda ner rapporten på svenska här >>

Läs och ladda ner rapporten på engelska här >>

Eller se bifogade bilagor.

Fakta: Parisprinciperna
Parisprinciperna formulerades 1991 och antogs av FN:s generalförsamling 1993. Principerna definierar vilka uppgifter ett nationellt institut för mänskliga rättigheter ska ha och är allmänt accepterade som standard för länders institutioner för mänskliga rättigheter. Här garanteras exempelvis ett oberoende från regeringen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Institutet för mänskliga rättigheter
Institutet för mänskliga rättigheter
Mobilvägen 10
223 62 Lund

046 – 287 39 00http://www.mrinstitutet.se

Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ Institutet för mänskliga rättigheter

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för mänskliga rättigheter

The Minister of Culture officially opened the Institute for Human Rights: "A milestone for Sweden"1.6.2022 16:49:16 CEST | Pressmeddelande

Finally,". "Long awaited". These were some of the most repeated comments during the official opening of the Institute for Human Rights in Sweden. Several of the speakers and of the 150 invited guests described the new authority as a milestone in Swedish history. - It is easy to think that human rights are mainly about international law and about resounding words like freedom, justice, and equality. But it is in everyday life that they really come to acquire their full significance. The work for human rights must take place everywhere in society, said Anders Kompass, acting director of the institute. The establishment of the Institute means that Sweden will for the first time have an independent institution dealing with all issues related to ​human rights. The new authority was established on 1 January this year, on the basis of preparatory work conducted by the board before then. During the spring, the institute conducted dialogues with civil society organisations, responded to referra

Kulturministern invigde Institutet för mänskliga rättigheter: "En stor och viktig milstolpe i Sverige"31.5.2022 20:28:05 CEST | Pressmeddelande

”Äntligen”. ”Efterlängtat”. Det var några av de vanligaste kommentarerna under dagens invigning av Institutet för mänskliga rättigheter i Sverige. Flera av talarna och de 150 inbjudna gästerna beskrev den nya myndigheten som en milstolpe i svensk historia. - Det är lätt att tänka att mänskliga rättigheter främst handlar om internationell rätt och om stora ord som frihet, rättvisa och jämlikhet. Men det är i vardagen som detta får liv och betydelse. Arbetet för mänskliga rättigheter måste ske överallt i samhället, säger Anders Kompass, vikarierande direktör för institutet. Institutet innebär att Sverige för första gången får ett oberoende institut för alla frågor som ryms inom området mänskliga rättigheter. Den nya myndigheten inrättades 1 januari i år men styrelsen började i praktiken arbeta redan före årsskiftet. Institutet har under våren genomfört dialoger med organisationer från civilsamhället, svarat på remisser till regeringen samt påbörjat en rapport till FN:s kommitté för barne

Pressinbjudan: Nu inviger vi Sveriges institut för mänskliga rättigheter!24.5.2022 13:20:00 CEST | Pressinbjudan

I januari fick Sveriges ett oberoende institut för alla frågor som ryms inom området mänskliga rättigheter. Nu invigs lokalerna i Lund av kulturminister Jeanette Gustafsdotter tillsammans med institutets styrelseordförande Elisabeth Rynning. - Det är en spännande utmaning att få vara med och bygga upp en så här viktig verksamhet. Vi vet också att det finns stora förväntningar på att vi ska bli en stark och oberoende kraft i Sverige, säger Anders Kompass, vikarierande direktör för institutet. Under invigningen deltar Philip Sandberg, kommunstyrelsen ordförande i Lund. Mia Ahlgren från organisationen Funktionsrätt Sverige belyser institutets särskilda roll för att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den samiska artisten Katarina Barruk uppträder tillsammans med gitarristen Arnljot Nordvik med egna låtar på umesamiska. Poeten och spoken wordartisten Sara Nazari läser en av sina dikter. Anders Kompass leder ett sam

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum