BioInnovation

Rapport visar vad som behövs för att få bionedbrytbar plast på rätt plats

Dela

Miljöproblem som plast i haven skyndar på utvecklingen av bionedbrytbara och komposterbara plastmaterial. Nedbrytning – oavsett om det sker i naturliga eller konstgjorda miljöer – är en komplicerad process och begreppen kring bionedbrytbarhet är många. Därför har konsultföretaget Trossa, på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, analyserat området bionedbrytbar plast, och tagit reda på vilka behov företag och bransch har för att kunna accelerera utvecklingen.

Lars Holmberg, Trossa. Foto: Trossa.
Lars Holmberg, Trossa. Foto: Trossa.

Områdesanalysen klargör vilken roll bionedbrytbar plast har i en framtida cirkulär ekonomi och vilka faktorer som kan påskynda utvecklingen. Rapporten innehåller en litteraturstudie, kartläggningar av olika aktörers behov, samt ger ett aktuellt läge kring regleringar, standarder samt pågående forskningsprojekt och initiativ.  

Standarder behöver bli tydligare
Just standarder och begrepp är något som behöver tydliggöras och som idag försvårar utvecklingen, menar projektledare Lars Holmberg på Trossa.

– Det finns olika standarder för specifika miljöer vilket ger upphov till begreppsförvirring. Företag informerar om att material är testade enligt en viss standard, men då handlar det om att materialen är testade i en specifik miljö under vissa betingelser. Det krävs mycket kunskap hos inköpare och slutkund för att kunna bedöma om ett material eller en produkt är nedbrytbar i den eller de miljöer materialet ska användas i eller som det kommer att återvinnas i, förklarar Lars Holmberg.

Göra plats för bionedbrytbara material i dagens svenska infrastruktur
En av slutsatserna i rapporten är att det måste finnas system som tar hand om de bionedbrytbara materialen och att de måste hamna där de kan brytas ned.

En viktig faktor som områdesanalysen pekar på är att de tester och metoder som används för att definiera omhändertagandet av bionedbrytbara plaster idag utgår från industriell kompostering. Men industriell kompostering saknas i Sverige som i stället har en tradition av att röta material. Industriell kompostering och rötning är två helt olika processer.

– Vi skulle kunna ta hand om bionedbrytbara material. Men då måste vi säkra att rötningsanläggningarna är optimerade för att ta emot dessa material, förklarar Lars Holmberg och betonar att en bred samverkan mellan aktörer kan få till en sådan utveckling.

Rapporten ger också information om hur nedbrytning går till och är ett kunskapsunderlag.

–  Att komma åt problem med plast som inte bryts ner är centralt för många miljöproblem, inte minst i haven. Nedbrytbarhet är också oerhört komplext och denna områdesanalys pekar tydligt ut både begreppsförvirringar och nödvändiga steg för fortsatt utveckling. Rapporten kan läsas i utbildande syfte kring begreppet bionedbrytbarhet och hur nedbrytning går till men kan även tjäna som ett bra diskussionsunderlag för initierade intressentgrupper som vill jobba med att ta fram framtidens hållbara material, säger Sverker Danielsson, biträdande programchef BioInnovation.

Läs hela områdesanalysen här

Kontaktuppgifter:

Lars Holmberg, projektledare Trossa

lars.holmberg@trossa.se

0730-75 50 11

Sverker Danielsson, biträdande programchef BioInnovation

sverker.danielsson@skogsindustrierna.se

08-762 79 67

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lars Holmberg, Trossa. Foto: Trossa.
Lars Holmberg, Trossa. Foto: Trossa.
Ladda ned bild
Sverker Danielsson. Foto: Johan Olsson.
Sverker Danielsson. Foto: Johan Olsson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 Finansiärer

 BioInnovation är initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum