Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

”Rätt att veta!” en utbildning om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet – i Eskilstuna 10 oktober

Dela

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Landstinget Sörmland och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO inom Stockholms läns landsting. UMO lanserade våren 2017 webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på sex olika språk.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige.

Den 10 oktober är det dags för vuxna i Sörmland som på olika sätt möter unga nyanlända att få ta del av utbildningen ”Rätt att veta!” för att bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Utbildningen i Eskilstuna är den andra av tredje av tio regionala utbildningstillfällen som MUCF kommer att genomföras under hösten.

Dagen kommer innehålla praktiska övningar och föreläsningar i ämnet och syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

- Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och dessa utbildningsdagar tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg.

PROGRAM

Tid: 10 oktober kl.09.00-16.30

Plats: Fullmäktigesalen, Eskilstuna Stadshus på Fristadstorget i Eskilstuna

08.45 Registrering

09.00 Välkomna och presentation av dagen

09.15 Introduktion till vägledningen

”Youmo i praktiken”

Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

09.45 Vad är Youmo.se?

Representant från UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

10.30 Paus

11.00 TMO- Traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt.

Utbildare från Rädda Barnen

12.00 Lunch

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända

om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus) Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet.

Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

16.00 TRT – Teaching recovery techniques

I Eskilstuna kommun används metoden Teaching Recovery Techniques (TrT)

som handlar om att genom stödgruppsverksamhet stödja och

uppmuntra den unge i att strukturera och delge sin historia kring

svåra händelser såsom krig och/eller flykt. Målet är att genom

handlingsstrategier kunna fokusera på nuet och framtiden istället

för det förflutna.

Jenny Ingårda - enhetschef området ensakommande i Eskilstuna

kommun samt Sofia Grönkvist, bitr. enhetschef BRIS

16.30 Avslutning

För frågor om utbildningens innehåll och kontakt på plats i Eskilstuna:
Anna Westin, sakkunnig på MUCF, e-post: anna.westin@mucf.se eller telefon: 070-566 12 78

För mer information:
Josefin Morge, pressansvarig på MUCF telefon 0706-63 39 18 eller e-post: josefin.morge@mucf.se.

Nyckelord

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum