Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

”Rätt att veta!” en utbildning om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet – i Gävle 26 oktober

Dela

Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.

Youmo i praktiken
Youmo i praktiken

MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO inom Stockholms läns landsting. UMO lanserade våren 2017 webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på sex olika språk.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige.

Den 26 oktober är det dags för vuxna i region Gävleborg som på olika sätt möter unga nyanlända att få ta del av utbildningen ”Rätt att veta!” för att bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Utbildningen i Gävle är den femte av tio regionala utbildningstillfällen som MUCF kommer att genomföras under hösten.

- Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och dessa utbildningsdagar tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg.

Dagen kommer innehålla praktiska övningar och föreläsningar i ämnet och syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Tid: 26 oktober 2017 kl.09.00-16.30

 

Plats: Brömssalen, Gävle sjukhus

 

 

Program

08.45 Registrering

 

09.00 Välkomna och presentation av dagen

 

09.15 Introduktion till vägledningen ”Youmo i praktiken” 

Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

 

09.45 Vad är Youmo.se? 

Förra året gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras.  Resultat är Youmo.se. I föreläsningen berättar vi om resultaten från behovsanalysen och presenterar sajten. Representant från UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

 

10.30 Paus

 

11.00 TMO - Traumamedveten omsorg 

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt. Utbildare från Rädda Barnen

 

12.00 Lunch

 

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet?

Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter,normkritik och jämställdhet.  Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

16.00 

Representanter från hälso-och sjukvården i Region Gävleborg berättar hur de arbetar med ensamkommande barn och ungdomar.

Kristina Nilsson, strateg, berättar om upplägg, genomförande och resultat av projektet ”Uppsökande team-ensamkommande” som genomfördes i länet hösten 2016 och Susanna Lindström, barnmorska på Ungdomsmottagningen i Gävle, berättar om möten med ensamkommande ungdomar i sin kliniska vardag och vad det är viktigt att tänka på i dessa möten.

16.30 Avslutning

 

För frågor om utbildningens innehåll och kontakt på plats i Örebro:
Malte Sundberg, sakkunnig på MUCF, e-post: malte.sundberg@mucf.se,

telefon: 0703 363599

För mer information:
Johnny Lindqvist, kommunikationschef på MUCF

telefon 0704 551430 eller e-post: johnny.lindqvist@mucf.se.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Youmo i praktiken
Youmo i praktiken
Ladda ned bild

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08:36Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum