Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

”Rätt att veta!” En utbildning om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet – i Göteborg 4 oktober 2018

Dela

Länsstyrelsen Västra Götalands län och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med UMO.se, en sajt om sex, hälsa och relationer.

Den 4 oktober är det dags för vuxna som på olika sätt möter unga nyanlända i Västra Götalands län att få ta del av utbildningen ”Rätt att veta!” för att bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Utbildningen tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götalands län, är den sjätte av åtta regionala utbildningstillfällen som MUCF kommer att genomföra under 2018

- Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och dessa utbildningsdagar tillsammans med sajten Youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och föreläsningar i ämnet och syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Tid: 4 oktober 2018.
Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2b, Göteborg

Program

08.30 Registrering

09.00 Välkomna och presentation av dagen

09.15 Introduktion till vägledningen
”Youmo i praktiken”
Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

09.45 Vad är Youmo.se?
Förra året gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultat är Youmo.se. I föreläsningen berättar vi om resultaten från behovsanalysen och presenterar sajten.

Representant från UMO.se, en sajt om sex, hälsa och relationer.

10.30 Paus

11.00 TMO - Traumamedveten omsorg
Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt.

Utbildare från Rädda Barnen

12.00 Lunch

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända
om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus) Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet.

Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

16.00 Nyfiken - Sex och relationer för unga nyanlända
Paulina Nybratt Sandin från RFSU Göteborg redogör för samlade erfarenheter av projektet Nyfiken som vänder sig till unga nyanlända mellan 15-25 samt erbjuder personalutbildningar till yrkesverksamma som arbetar med unga nyanlända. Med utgångspunkt i RFSU:s material Prata sex och relationer ger Paulina konkreta tips och rekommendationer som hjälper personal att leda samtal om sex och relationer med unga nyanlända i sitt vardagliga arbete.

16.30 Avslutning

16.40 Slut för dagen

Kontaktperson på MUCF: Anna Galin, utvecklingsledare. Tel 0707 842337. 

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum