Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

”Rätt att veta!” en utbildning om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet – i Växjö 14 november

Dela

Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Noaks Ark Småland och Halland, RFSL Kronoberg och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO inom Stockholms läns landsting. UMO lanserade våren 2017 webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på sex olika språk.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige.

Den 7 november är det dags för vuxna i region Kronoberg som på olika sätt möter unga nyanlända att få ta del av utbildningen ”Rätt att veta!” för att bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Utbildningen tillsammans Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Noaks Ark Småland och Halland, RFSL Kronoberg är den sjätte av tio regionala utbildningstillfällen som MUCF kommer att genomföras under hösten.

- Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och dessa utbildningsdagar tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg.

Dagen kommer innehålla praktiska övningar och föreläsningar i ämnet och syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Tid: 14 november, 2017 kl.09.00-16.30    Plats: Bolmen, Nygatan 20, Region Kronoberg

Program


08.45 Registrering

09.00 Välkomna och presentation av dagen

09.15 Introduktion till vägledningen ”Youmo i praktiken” Maria Billinger, utredare Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

09.45 Vad är Youmo.se? Förra året gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultat är Youmo.se. I föreläsningen berättar vi om resultaten från behovsanalysen och presenterar sajten. Liselotte Nordh Rubulis, kommunikatör UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

10.30 Paus

10.50 TMO- Traumamedveten omsorg Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt. Mostafa Hosseini, utbildare Rädda Barnen

12.00 Lunch

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus) Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet. Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

15.55 Presentation av projektet Friends to Friends i Kronobergs län Farhad Khaghani berättar om projektet Friends to Friends med syfte att öka kunskapen kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) hos ungdomar boende på HVB för ensamkommande Farhad Khaghani, verksamhetsledare, Noaks Ark Småland och Halland

16.10 Information om RFSL Kronobergs arbete med att möta nyanlända Representant från RFSL Kronoberg

16.30 Avslutning

För frågor om utbildningens innehåll och kontakt på plats i Växjö: 
Maria Billinger, sakkunnig på MUCF, e-post: maria.billinger@mucf.se,

telefon: 07033413482

För mer information: 
Johnny Lindqvist, kommunikationschef på MUCF

telefon 0704 551430 eller e-post: johnny.lindqvist@mucf.se 

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08:36Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum