Svenska institutet för standarder, SIS

Rätt metodik förenklar för alla som arbetar med revision av ledningssystem

Dela

Nu finns en ny förbättrad utgåva av ISO 19011 som är en vägledning för alla som arbetar med revision av ledningssystem. – Här finns en metodik som styr upp revisionsverksamheten, men även ger stöd i att ta ut svängarna i utförandet av revisionerna, säger Jan Lenning, expert på revision av ledningssystem och ordförande för SIS arbetsgrupp.

Vägledningen kan användas vid både interna och externa revisioner av ledningssystem och passar för både stora och små organisationer, oavsett bransch. Revisioner av ledningssystem ger organisationer ett effektivt verktyg för att säkerställa att verksamhetsprocesserna styrs och resurserna används på ett tillfredsställande och effektivt sätt. Revisioner kan även ses som tillfällen att hitta förbättringsmöjligheter.

– En av de viktigaste nyheterna i den nya utgåvan är ett ökat fokus på riskbaserad strategi och ledningsfrågor. Samtidigt har vägledningen gjorts mer generell och anpassats för till exempel virtuella revisioner, säger Jan Lenning.

– Min drivkraft är att sprida information om att revisioner av ledningssystem inte bara är ett nödvändigt ont utan också skapar mervärde för alla inblandade. Syftet är inte bara att se till att vissa krav är uppfyllda utan även att identifiera förbättringsområden och sprida goda exempel. Om dessa delar får större utrymme blir revisionsprogrammen mer meningsfulla, och bidrar samtidigt till större affärsnytta, framhåller Jan Lenning.

Tidigare i år lanserades en engelsk uppdatering av vägledningen och nu har den svenska översättningen publicerats, SS-EN ISO 19011:2018, Vägledning för revision av ledningssystem. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

Svenska institutet för standarder, SIS, är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum