Umeå kommun

Rättelse datum: Distansundervisning för alla högstadieskolor

Dela

På grund av ytterligare ökad smittspridning bland högstadieelever övergår samtliga högstadieskolor till distansundervisning från och med tisdag 15 december till och med fredag 18 december. Skolhuvudmannens beslut är taget efter rekommendation från smittskyddsläkare på Region Västerbottens smittskyddsenhet för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället och i våra verksamheter.

– Naturligtvis följer vi de rekommendationer som kommer från smittskydd och bedriver undervisning på distans för högstadiet de fyra sista dagarna före jullovet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Högst smittspridning i Umeå och Skellefteå
Enligt smittskyddet på Region Västerbotten är smittspridningen nu högst i Umeå och Skellefteå. Utifrån detta har smittskyddet gjort en ny analys och de rekommenderar nu att samtliga högstadieskolor övergår till distansundervisning. Distansundervisningen för högstadieskolorna gäller också första veckan efter jullovet, vilket skolhuvudmannen tidigare fattat beslut om.

Alla elever omfattas inte av beslutet
I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer undantar Umeå kommun vissa elever från distans­under­visningen. Undantagen är gjorda med hänsyn till att vissa elever, enligt en rapport från Skolinspektionen, ställs inför särskilda utmaningar vid distansundervisning. De elever som fortsatt kommer att få vanlig undervisning får det på sin egen skolenhet. Berörda elever och vårdnadshavare får information av rektor på sin skola.

För mer information kontakta:
Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Detaljplan för Norra Ön på samråd4.1.2021 22:06:18 CETPressmeddelande

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum