Europaparlamentet

Rättsstatsprincipen: parlamentet förbereder rättsliga åtgärder mot kommissionen

Dela

Parlamentet uppdrar åt talman David Sassoli att uppmana kommissionen att inom två veckor ”fullgöra sina skyldigheter” enligt förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen.

  • Större risk för att EU:s budget missbrukas av medlemsländer
  • Ledamöterna uppmanar kommissionen att skyndsamt tillämpa förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen
  • Parlamentet kommer omedelbart att inleda de nödvändiga förberedelserna inför ett eventuellt domstolsförfarande mot kommissionen

I en resolution som antogs på torsdagen med 506 röster för, 150 röster emot och 28 nedlagda röster konstaterar Europaparlamentet att förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen trädde i kraft den första januari 2021 och är direkt tillämplig på EU:s budget och det europeiska återhämtningsinstrumentet. Trots det har kommissionen inte föreslagit några åtgärder enligt de nya reglerna och har heller inte respekterat den konkreta tidsfrist som kammaren gett kommissionen i sin resolution av den 25 mars för att slutföra riktlinjer för tillämpningen av förordningen senast den första juni. Parlamentet betonar att detta utgör en tillräcklig grund för att vidta rättsliga åtgärder mot kommissionen i enlighet med artikel 265 i EUF-fördraget.

Ledamöterna betonar sin oro över de allt tydligare indikationerna på och den allt större risken för att EU:s budget missbrukas som ett sätt att försämra rättsstatsprincipen i vissa medlemsländer. De uppdrar därför åt talman David Sassoli att uppmana kommissionen att senast två veckor efter antagandet av denna resolution fullgöra sina skyldigheter enligt den nya förordningen. Europaparlamentet kommer under tiden att omedelbart inleda de nödvändiga förberedelserna inför ett eventuellt domstolsförfarande mot kommissionen enligt artikel 265 i EUF-fördraget.

Parlamentarikerna uppmanar med kraft kommissionen att reagera snabbt på de pågående allvarliga kränkningarna av rättsstatsprincipen i vissa EU-länder som utgör en allvarlig fara när det gäller en rättvis, laglig och opartisk fördelning av EU‑medel. Kommissionen bör använda alla verktyg som står till dess förfogande, däribland artikel 7 i EU-fördraget, rättsstatsramen och överträdelseförfaranden, för att ta itu med de ihållande kränkningarna av demokrati och grundläggande rättigheter i EU, inklusive angrepp mot mediefriheten och journalister, föreningsfriheten och mötesfriheten.

Bakgrund

EU-förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen utformades för att skydda unionens budget från att missbrukas av EU-ländernas regeringar och trädde i kraft den första januari 2021. Europeiska rådet uppmanade dock kommissionen att skjuta upp tillämpningen av de nya reglerna så att EU-länderna kunde bestrida dem i EU-domstolen (Polen och Ungern inledde rättsliga prövningar den elfte mars i år) och fram till att kommissionen hunnit utarbeta särskilda riktlinjer för tillämpningen av förordningen.

I en resolution som antogs i mars i år upprepade Europaparlamentet sin ståndpunkt om att Europeiska rådets slutsatser inte har någon rättslig verkan och att tillämpningen av förordningen inte kan bli föremål för riktlinjer. Om kommissionen trots det anser att sådana riktlinjer är nödvändiga ska de ha antagits före den första juni, framhöll kammaren. Ledamöterna uppmanade också kommissionen att samråda med parlamentet innan antagandet av riktlinjerna. I ett utskottsmöte den 26 maj betonade kommissionen att den har för avsikt att samråda med parlamentet under första halvan av juni.

 

Kontakter

Bilder

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum