Lunds stift, Svenska kyrkan

Reformationen – fortfarande aktuell?

Dela

Luthers reformprogram utgör en teologisk och andlig utmaning. Lunds stift vill på nytt anta denna utmaning vid årets teologdag den 7 februari.

400 präster samlas i Lund den 7 februari. Foto: Alex & Martin/Ikon
400 präster samlas i Lund den 7 februari. Foto: Alex & Martin/Ikon

Saxat ur biskop Johans kallelse till Lunds stifts präster:Genom att blicka tillbaka på reformationstidevarvet i Tyskland, Danmark och Sverige ska vi få redskap att reflektera över reformationens aktualitet. Vi ska även få en fördjupande inblick i hur luthersk teologi kan vara en resurs i den teologiska reflektionen i vår samtid.

 

Föreläsningarna:
Martin Luther i Sverige - fortfarande aktuell? 
Carl Axel Aurelius, adjungerad professor i kyrkohistoria vid Köpenhamns universitet. Biskop emeritus i Göteborgs stift.

Reformationens broar till vår tid. 
Sinikka Neuhaus, teologie doktor i kyrkohistoria. Utbildningschef och biträdande prefekt vid institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

Luthersk kallelse - handlingskraft och barmhärtighet. 
Cecilia Nahnfeldt, doktor i religionsvetenskap och docent i genusvetenskap. Chef för Svenska kyrkans forskningsenhet.

 

För mer information:
Stiftsadjunkt Mats Aldén, 046-15 55 54
mats.alden@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

400 präster samlas i Lund den 7 februari. Foto: Alex & Martin/Ikon
400 präster samlas i Lund den 7 februari. Foto: Alex & Martin/Ikon
Ladda ned bild

Dokument

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum