Försäkringskassan

Regeländringar den 1 januari 2017

Dela

I samband med årsskiftet genomförs en del regeländringar inom socialförsäkringen, bland annat avskaffas jämställdhetsbonusen inom föräldraförsäkringen. Den 1 januari höjs prisbasbeloppet, vilket påverkar ett antal ersättningar.

Aktuella förändringar:

  • Barnbidraget: flerbarnstillägget för det tredje barnet höjs med 126 kronor till 580 kronor per månad. En familj med tre barn får därmed 730 kronor per månad i flerbarnstillägg.
  • Adoptionsbidraget höjs från 40 000 kronor till 75 000 kronor. Gäller för barn som föräldrarna får i sin vård den 1 januari 2017 eller senare.
  • Inkomstgränserna för bostadsbidraget höjs. För en ensamstående förälder innebär det att inkomsten kan uppgå till 127 000 kronor och för makar 63 500 kronor per år (tidigare 117000 respektive 58 500 kronor) innan bostadsbidraget börjar trappas av.
  • Jämställdhetsbonusen inom föräldraförsäkringen avskaffas. Mer om jämställdhetsbonusen efter den 1 januari 2017.
  • Åldersgränsen för fri tandvård höjs. Det innebär också att åldersgränsen för rätt till det statliga tandvårdsstödet höjs. Mer om åldersgränsen för fri tandvård från och med 1 januari 2017.
  • Ändrade regler inom bilstöd med syftet att omfördela stödet till dem som får extra kostnader när de ska köpa ett fordon som är lämpligt utifrån deras eller deras barns behov, samt till sökande med låga inkomster. Mer om ändrade regler för bilstöd från och med 1 januari 2017.


Vid årsskiftet höjs prisbasbeloppet från 44 300 kronor till 44 800 kronor vilket påverkar ett antal ersättningar. Här kan du läsa mer om aktuella belopp 2017.

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum