Försäkringskassan

Regeländringar i socialförsäkringen

Dela

Under sommaren träder nya regler i kraft inom socialförsäkringen. Reglerna berör unga arbetssökande, nyanlända, personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning och äldre i behov av tandvård.

Regeländringar 1 juli

Sjukersättning och aktivitetsersättning: Garantibeloppet för sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp. Sjukersättning eller aktivitetsersättning på garantinivå betalas ut till personer som tidigare haft låg eller ingen inkomst. De som redan har en ersättning som är större än garantinivån kommer inte att påverkas av höjningen.

Föräldrapenning: Nya regler inom föräldraförsäkringen innebär att föräldrar till barn över ett år får ett mindre antal föräldrapenningdagar när de flyttar till Sverige. Läs mer här.

Tandvård: Det allmänna tandvårdsbidraget för personer i åldern 65-74 år höjs från 150 till 300 kronor per år. Personer som är 75 år eller äldre får sedan tidigare 300 kronor per år.


Regeländringar 1 augusti

Ersättningar till nyanlända: Efter 1 augusti kan den som haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd fortsätta att få bosättningsbaserade förmåner som till exempel barnbidrag och bostadsbidrag under tiden man väntar på ett nytt besked. Det gäller under förutsättning att en ny ansökan om förlängt uppehållstillstånd har skickats in till Migrationsverket innan den tidigare gick ut. Läs mer här.

Ersättning till arbetssökande: Utvecklingsersättningen för ungdomar mellan 20 och 24 år utan fullföljd gymnasieutbildning sänks från 142 kronor till 48 kronor per dag.


Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pappor tar ut allt större andel av föräldradagarna – tydlig ökning på tio år9.11.2017 08:58Pressmeddelande

Inför fars dag nu på söndag presenterar Försäkringskassan siffror som visar att landets pappor fortsätter ta ut en allt större andel av föräldrapenningen. För tio år sedan var fördelningen i procent mellan barnets mamma och pappa 79,1 mot 20,9. Motsvarande siffor idag är 72,4 mot 27,6 – en ökning inom gruppen pappor på 32 procent. Lomma är den kommun i riket med högst andel föräldradagar som tas ut av pappor, 33,2 procent, medan Dals-Ed har lägst – 19,5 procent.

Ny prognos från Försäkringskassan26.10.2017 06:59Pressmeddelande

Prognoserna i denna rapport är sammantaget högre än de som lämnades i juli 2017, vilket i huvudsak beror på förslag i budgetpropositionen för 2018 om höjda ersättningsnivåer för ett flertal socialförsäkringsförmåner. Däremot har prognoserna för de underliggande volymerna sänkts inom flera områden. Inom sjukförsäkringen har prognoserna för både sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar justerats ner, främst på grund av ett lägre nybeviljande av aktivitets- och sjukersättningar och färre startade sjukskrivningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum