Försäkringskassan

Regeländringar i socialförsäkringen

Dela

Under sommaren träder nya regler i kraft inom socialförsäkringen. Reglerna berör unga arbetssökande, nyanlända, personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning och äldre i behov av tandvård.

Regeländringar 1 juli

Sjukersättning och aktivitetsersättning: Garantibeloppet för sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp. Sjukersättning eller aktivitetsersättning på garantinivå betalas ut till personer som tidigare haft låg eller ingen inkomst. De som redan har en ersättning som är större än garantinivån kommer inte att påverkas av höjningen.

Föräldrapenning: Nya regler inom föräldraförsäkringen innebär att föräldrar till barn över ett år får ett mindre antal föräldrapenningdagar när de flyttar till Sverige. Läs mer här.

Tandvård: Det allmänna tandvårdsbidraget för personer i åldern 65-74 år höjs från 150 till 300 kronor per år. Personer som är 75 år eller äldre får sedan tidigare 300 kronor per år.


Regeländringar 1 augusti

Ersättningar till nyanlända: Efter 1 augusti kan den som haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd fortsätta att få bosättningsbaserade förmåner som till exempel barnbidrag och bostadsbidrag under tiden man väntar på ett nytt besked. Det gäller under förutsättning att en ny ansökan om förlängt uppehållstillstånd har skickats in till Migrationsverket innan den tidigare gick ut. Läs mer här.

Ersättning till arbetssökande: Utvecklingsersättningen för ungdomar mellan 20 och 24 år utan fullföljd gymnasieutbildning sänks från 142 kronor till 48 kronor per dag.


Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum