Svenskt Trä

Regelverk för sortering av sågat virke - nu på engelska

Dela

Nu lanserar branschorganisationerna Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum, tillsammans med Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske Förening i Norge, ett nytt regelverk avseende sortering av sågat virke - Commercial Grading of Timber. Handboken är den engelska versionen av Handelssortering av trävaror.

Uppslag Commercial Grading of Timber och Handelssortering av trävaror. Foto Svenskt Trä
Uppslag Commercial Grading of Timber och Handelssortering av trävaror. Foto Svenskt Trä

- Det har varit viktigt att ta fram en engelsk version som kan läsas och förstås av fler. En förutsättning för säker kommunikation, förhandling och avtalsskrivning är att sorteringsreglerna uppfattas på samma sätt mellan säljare och köpare, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Det nya regelverket är framtaget av Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum, tillsammans med Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske Förening i Norge. Det är baserat på tidigare handelssorteringsregler och provsorteringar. Värdetalen i de tidigare regelverken har noggrant granskats och omarbetats utifrån produktions- och marknadsmässiga förutsättningar.

- När vi nu ser ny sorteringsteknik, fler kundspecifika produkter och ökad närhet till slutkunden behövs och krävs ett tydligt regelverk för sortering av sågat virke, säger Tomas Ivarsson som är sekreterare för Svenskt Trätekniskt Forum.

Commercial Grading of Timber är den engelska versionen av publikationen Handelssortering av trävaror som lanserades i mars 2020. Den engelska versionen omfattar 84 sidor i A5-format med över 100 illustrationer, ritningar, tabeller och fotografier. Handboken går att beställa via Svenskt Träs webbshop eller via Svenskt Trätekniskt Forums webbshop.

Bakgrund
Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum samt två oberoende sorteringsexperter startade 2018 arbetet för att ta fram regelverket Handelssortering av trävaror. En rad provsorteringar ligger till grund för de nya reglerna och de nya reglerna skiljer sig från de tidigare bland annat i antalet tillåtna bitar med sprickor, kviststorlek i utskott, vankant i utskott och vissa kompensationsregler.

Det nya regelverket finns nu både på svenska Handelssortering av trävaror och på engelska Commercial Grading of Timber.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Uppslag Commercial Grading of Timber och Handelssortering av trävaror. Foto Svenskt Trä
Uppslag Commercial Grading of Timber och Handelssortering av trävaror. Foto Svenskt Trä
Ladda ned bild
Uppslag Commercial Grading of Timber. Foto Svenskt Trä
Uppslag Commercial Grading of Timber. Foto Svenskt Trä
Ladda ned bild
Framsida Commercial Grading of Timber. Foto Svenskt Trä
Framsida Commercial Grading of Timber. Foto Svenskt Trä
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Woodlife Sweden – ny utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering13.4.2021 10:07:00 CEST | Pressmeddelande

Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter, i samarbete med branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.

Limträ – En självklarhet i den cirkulära ekonomin8.4.2021 15:07:41 CEST | Pressmeddelande

DEBATT I januari beslutade regeringen om en första handlingsplan för cirkulär ekonomi med drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Ett av de fyra fokusområden som lyfts fram i handlingsplanen är cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster. Här är användandet av trä i allmänhet och limträ i synnerhet ett viktigt steg på vägen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum