Funktionsrätt SverigeFunktionsrätt SverigeFunktionsrätt SverigeFunktionsrätt Sverige

Regeringen, hur ska ni förbättra situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Dela
Ny statistik från SCB visar att drygt hälften (52 procent) av personer med funktionsnedsättning har en sysselsättning, jämfört med 81 procent av den övriga befolkningen. Bland de personer som har en nedsatt arbetsförmågan är siffran så låg som 44 procent. "Så här får det inte fortsätta. Det är resursslöseri att människor som både kan och vill arbeta inte får förutsättningar att göra det. Nu har regeringen en chans att ändra på detta genom att prioritera resurserna där det bäst behövs på arbetsmarknaden", säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrättsrörelsen skickar idag en skrivelse till regeringen med ett antal förslag som, om de genomförs, kommer att leda till att sysselsättningsgraden ökar markant.

"Att stora grupper inte får chansen till jobb, samtidigt som bristen på arbetskraft är mycket hög, gör frågan mer angelägen än någonsin. Detta är kostsamt för arbetsgivare, individer, samhälle och landets ekonomi. Samtidigt finns det stora vinster att göra om regering, andra makthavare och arbetsgivare nu väljer att ta tag i de problem som finns. Vi har överlämnat viktiga förslag, nu hoppas vi att de tas emot och blir verklighet", fortsätter Nicklas Mårtensson.

Ett förbättringsområde handlar om stödet hos Arbetsförmedlingen. Myndigheten måste ha tillräckligt med resurser och personal som kan ge det personalintensiva och i många fall helt avgörande stöd som krävs, stödbehov behöver identifieras tidigare och stöd ges snabbare. Idag tar det i genomsnitt längre än 300 dagar för att få en funktionshinderskod registrerad, den kod som ger tillgång till särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning.

"Det är svårsmält att Arbetsförmedlingen, trots de stora stödbehoven hos arbetssökande, år efter år lämnar tillbaka medel som hade kunnat leda till arbete för personer med stora utmaningar på arbetsmarknaden. Problemen behöver hanteras så att det inte sker i år igen”, kommenterar Niklas Mattsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund.

Andra förslag handlar om att utveckla stödet till arbetsgivare samt ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att föreslå hur personer med funktionsnedsättning kan matchas mot de behov av arbetskraft som redan finns och som växer fram som ett resultat av omställningen till den cirkulära ekonomin.

”Arbetsgivare och branscher har ett skriande behov av arbetskraft. Det är ett utmärkt läge för regeringen att initiera ett sådant uppdrag. Alla resurser behövs, det kommer bli ännu tydligare framöver. Stora pensionsavgångar, låga födelsetal och allt senare start i arbetslivet riskerar att försämra situationen”, avslutar Nicklas Mårtensson.


Avsändare av pressmeddelandet:
Funktionsrätt Sverige, DHR, Hörselskadades riksförbund, HRF och Synskadades riksförbund, SRF.

Nyckelord

Kontakter

Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige,
Tel: 08-546 404 23,
E-post: nicklas.martensson@funktionsratt.se
Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund,
Tel: 073-917 55 12,
E-post: mattias.lundekvam@hrf.se
Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund,
Tel: 070-318 36 90,
E-post: niklas.mattsson@srf.nu
Kristian Cornell – ombudsman, DHR- Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet,
Tel: 070-315 80 36,
E-post: kristian.cornell@dhr.se

Dokument

Länkar

Om

Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A, Box 1386
172 27 Sundbyberg

http://www.funktionsratt.se

Följ Funktionsrätt Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Funktionsrätt Sverige

Nicklas Mårtensson vald till ny ordförande för Funktionsrätt Sverige - ”Funktionsrätten är viktigare än någonsin”11.5.2023 16:29:41 CEST | Pressmeddelande

Vid dagens kongress valdes Nicklas Mårtensson till ordförande för Funktionsrätt Sverige. Nicklas efterträder därmed Elisabeth Wallenius som varit ordförande sedan 2018. ”Jag är både hedrad och glad över kongressens förtroende att välja mig till ordförande. Jag har på nära håll sett och högt värdesatt Elisabeth Wallenius stora och viktiga arbete som ordförande under de senaste fem åren och är starkt motiverad att fortsätta det arbetet”, säger Nicklas Mårtensson. ”Nu ser jag fram emot att tillsammans med medlemsförbunden lyfta funktionsrättsfrågorna till sin rättmätiga plats högt upp på den politiska dagordningen.”

Funktionsrättsperspektivet måste med i förhandlingarna om EU:s AI-förordning4.4.2023 10:07:51 CEST | Pressmeddelande

Parallellt med de senaste veckornas heta debatt om utvecklingen av artificiell intelligens AI-system har den svenska och europeiska funktionsrättsrörelsen tillsammans diskuterat frågan i Stockholm. I lördags beslutade European Disability Forum, EDF om en resolution om inkludering av funktionsrättsperspektivet i den EU-lagstiftning som nu tas fram på området. Funktionsrätt Sverige står bakom resolutionen och uppmanar nu regeringen att driva frågan vidare i förhandlingarna om AI-förordningen.

Nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige mars 202310.3.2023 09:48:17 CET | Nyheter

Under våren 2023 har Funktionsrätt Sverige ett särskilt fokus på lagstiftningsfrågor som står högt på agendan i samband med det svenska ordförandeskapet i EU. Just nu laddar vi upp för en heldagskonferens om aktuella EU-frågor den 31 mars! I det här nyhetsbrevet kan du också läsa om vår nya patientföreträdarutbildning och om projektet Funktionsrättsbyrån, som nu har varit igång med öppen rådgivning i ett års tid.

Funktionsrätt Sverige lanserar unik patientföreträdarutbildning20.2.2023 14:19:27 CET | Pressmeddelande

Den 23 februari lanserar Funktionsrätt Sverige Patientföreträdarutbildningen. Utbildningen syftar till att vässa företrädarrollen och möta den växande efterfrågan på patientens perspektiv i utvecklingen av framtidens vård. ”Nu ser vi fram emot att beslutsfattare, myndigheter och vårdföreträdare tar ansvar från sitt håll”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum