Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringen skapar rättvisa regler för livsmedelsinköp

Dela

Regeringen vill säkra att svenska livsmedelsproducenter inte längre ska kunna utnyttjas av de dominerande livsmedelskedjorna i Sverige. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att förhindra dagens oetiska affärsmetoder i livsmedelskedjan. – Det är ett stort steg i rätt riktning. Enskilda lantbrukare ska inte pressas att sälja till underpris, få vänta i 60 dagar på betalning eller tvingas ta tillbaka varor som handeln beställt men inte lyckas sälja. Förhoppningsvis får enskilda livsmedelsproducenter ett starkare skydd mot de dominerande kedjorna. Det förbättrar förutsättningarna för att kunna nå livsmedelsstrategins mål om att öka den svenska livsmedelsproduktionen, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

EU-direktivet UTP, ”otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan”, vill förbjuda ett antal affärsmetoder som ofta förekommer i livsmedelsbranschen, bland annat beroende på dagligvaruhandelns oligopolliknande koncentration. Exempelvis plötsligt och ensidigt ändrade villkor i ingångna avtal, krav om att få insyn i motpartens affärshemligheter, krav på betalningar som saknar koppling till leverantörens försäljning (som krav på betalning för medverkan i köparens egen reklam) och nekande till skriftliga avtal. Idag råder stor ojämlikhet på marknaden. Stora svenska inköpare av dagligvaror kan välja och vraka bland leverantörer i Sverige och har ekonomisk vinning genom att spela ut leverantörer mot varandra via UTP-metoder. Medan en leverantör, som är beroende av ett fåtal köpare, är i ett ständigt förhandlingsunderläge.

Till skillnad mot den danska handlarorganisationen vill Svensk Handel fortsätta att ensidigt bestämma reglerna för sina leverantörer. Därför stretar Svensk Handel emot regeringsförslaget och hävdar, felaktigt, att små leverantörer som glasskiosker drabbas om de inte får ställa in beställningar regniga dagar. Det stämmer inte eftersom lagrådsremissen föreslår ett undantag för små leverantörer med en årsomsättning mindre än 20 miljoner.

Det nya lagförslaget innebär bland annat att:

o   en leverantör har rätt att kräva ett skriftligt avtal av en inköpare i handeln.

o   betalning av varor ska ske inom 30 dagar (inte 60 som idag) och en producent eller leverantör ska inte kunna krävas på kostnader hos säljaren för reklamkostnader med mera.

o   det är viktigt med balans mellan olika parter i livsmedelskedjan.

o   vissa undantag görs för små köpare i livsmedelskedjan, vilket med hänsyn till pandemins effekter för bland annat restaurangbranschen är förståeligt.

Lagrådsförslaget innebär en förenklad och rak svensk implementering av EU-direktivet, istället för direktivets byråkratiska modell med ”omsättningstrappa”. UTP-utredningens eget förslag om att alla producenter skulle omfattas av gemensamma regler välkomnades av såväl primärproducenter och förädlingsledet som av jurister, eftersom det är konkurrensrättsligt vore mest rättvist och skulle minska risken för byråkratiskt krångel.

– Vi hade önskat att lagförslaget gällt alla producenter, oavsett storlek. Men jämfört med EU-direktivets omsättningstrappa så är det en klar förbättring som gör reglerna enklare för både köpare och säljare. Att gemensamma inköp till stora dagligvarukedjor inte undantas från regelverket är en förutsättning för att lagstiftningen ska fylla sina syften, säger Palle Borgström.

Lagrådet får nu möjlighet att lämna yttrande kring lagförslaget. Sedan lägger regeringen en proposition till riksdagen om den svenska UTP-implementeringen.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRF föryngrar riksförbundsstyrelsen9.4.2021 13:15:36 CEST | Pressmeddelande

31-åriga växtagronomen Beatrice Ramnerö från Älvsbyn föreslås som nu ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. – Attraktionskraften som gör att fler intresserar sig för att utbilda sig och jobba inom lantbruksnäringen är den av de fråga jag brinner som mest för. För att lyckas med det så är det viktigt att vår näring uppfattas som hållbar och jämställd, två andra frågor jag känner stort engagemang för, säger Beatrice Ramnerö.

Ny undersökning: Greppa Näringen ökar lantbrukets hållbarhet18.3.2021 07:54:00 CET | Pressmeddelande

Satsningen ”Greppa Näringen”, som hjälper svenska bönder att bli mer miljömässiga och hållbara, fyller 20 år. En färsk mätning visar att både miljöåtgärderna på gårdarna och böndernas nöjdhet ökar. ¬– Det är viktigt att lantbrukarna är nöjda med Greppas verksamhet. Syftet är att alla blir vinnare, i form av både förbättrad produktivitet, minskad miljöpåverkan och ökat förtroende hos konsumenterna, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

Positiv tro inom grönt näringsliv – men dyrare insatsvaror oroar8.3.2021 07:57:00 CET | Pressmeddelande

Företagen inom det gröna näringslivet är optimistiska inför det kommande året. Det visar LRFs nya gröna näringslivsindex för kvartal 1. Den främsta anledningen till optimismen är att efterfrågan just nu upplevs som mycket god. – Svenska konsumenter föredrar att köpa svenskt och det stärker vår näring. Det som bekymrar oss är stigande priser på viktiga insatsvaror. Det riskerar att slå mot hela lönsamheten, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF. Priserna på insatsvaror som dieselolja, gödsel och djurfoder har generellt ökat det senaste halvåret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum