Gröna arbetsgivareGröna arbetsgivare

Regeringens förslag kommer att slå hårt mot redan utsatta branscher

Dela
Genom att utse en utredare väljer regeringen att gå vidare med sitt kritiserade förslag om arbetsmarknadsprövning vid anställning av arbetskraftsinvandrare. Gröna arbetsgivare ser detta som mycket allvarligt eftersom en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning kommer att slå särskilt hårt mot skogs- och lantbruket som har svårt att rekrytera svensk arbetskraft.

Regeringens insinuationer om lågkvalificerad arbetskraft, med låga löner och dåliga villkor är inte representativt för Gröna arbetsgivares medlemsföretag. Svenskt skogs- och lantbruk har kollektivavtal för sina anställda, även de som kommer från utlandet. Gröna arbetsgivare hoppas vidare att regeringen ser kollektivavtal som grunden för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden, inte genom att införa ytterligare kontrollmyndigheter. Vi måste värna den svenska partsmodellen där fack och arbetsgivare gör upp om villkor för anställda genom att träffa kollektivavtal, vilka sedan gäller för de som omfattas av avtalen. Gröna arbetsgivares medlemsföretag kan inte täcka upp sitt kompetensförsörjningsbehov med inhemsk arbetskraft, utan är helt beroende av arbetskraftsinvandring för att fylla behovet. Och de personer som kommer från utlandet för att jobba i de gröna näringarna är nöjda med att kunna trygga sin försörjning hos seriösa arbetsgivare med kollektivavtal.  

- Anders Ygeman måste tänka sig för hur han beskriver svensk arbetsmarknad och kollektivavtalens betydelse. Han måste också förstå att den bild han förmedlar tillsammans med förslaget kring arbetsmarknadsprövning skadar viktiga branscher som skogs- och lantbruk, säger Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

Gröna arbetsgivare anser att företagen själva bäst avgör vem som är mest lämpad för det jobb som erbjuds och motsätter sig en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring. Regeringen vill se att arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska begränsas till yrken där det råder brist på arbetskraft. Utredningen ska ge förslag på vilken instans som ska utföra prövningen och se över om arbetsmarknadsprövningen ska ske i varje enskilt fall eller enligt någon form av lista. Gröna arbetsgivares förhoppning står nu till att regeringens utredare, kammarrättsrådet Ann-Jeanette Eriksson, sätter sig in i våra branschers förutsättningar och därav också mildrar regeringens förslag. Utredningen ska redovisas den 31 juli 2023.

Kontakter

Om

Gröna arbetsgivare
Gröna arbetsgivare
Storgatan 19
114 51 Stockholm

http://www.grona.org/

Gröna arbetsgivare är arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag som sammanlagt har nära 30 000 anställda. De gröna näringarna har verksamhet inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf. Majoriteten av företagen har färre än tio anställda, men även stora företag är medlemmar.

Följ Gröna arbetsgivare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Gröna arbetsgivare

Bristande insikt hos regeringen18.2.2023 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Regeringen har nu meddelat att man ser arbetskraftsinvandringen som ett problem snarare än en kritisk resurs, förutom när det gäller högkvalificerad kompetens till industrin. Att de gröna näringarna ska sätta sin förhoppning till att en myndighetsanalys ska ge dem undantag från lönegolvet skickar fel signaler till de företag som samtidigt beskrivs som kritiska för ökad självhushållning och ett hållbart skogsbruk.

Statlig utredning drar samma slutsatser som Svensk Djursjukvård7.11.2022 15:28:53 CET | Pressmeddelande

Utredningen En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur har presenterats och drar samma slutsatser som Svensk Djursjukvård. Särskilt viktiga är förslagen om att utöka antalet utbildningsplatser för veterinärer, möjlighet att utbildas till djurvårdare på distans, att journalföring på engelska ska tillåtas och att djurvårdare ska kunna validera sina kunskaper.

Feltänkt att kräva högre löneökningstakt samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur31.10.2022 14:40:13 CET | Pressmeddelande

Facken inom industrin missbedömer företagens utrymme för ökade lönekostnader när de med 4,4 procent kräver högre löneökningar än någonsin tidigare. Ska vi snabbt kunna ta oss tillbaka till en situation med välmående företag och ökande reallöner måste denna lönerörelse bli mycket återhållsam säger förhandlingscheferna för Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och Trä och Möbelföretagen, TMF, i en gemensam kommentar till Facken inom industrins avtalskrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum