Naturskyddsföreningen

Regeringens jordbruksstrategi missar både natur- och klimatkris

Dela

Naturskyddsföreningen är djupt besviken på regeringens nya jordbruksstrategi, som regeringen beslutade om igår. I stället för att tydligt stärka de lantbrukare som bidrar till stor miljönytta väljer regeringen att fortsätta med en politik som inte gynnar vare sig klimatet eller biologisk mångfald.

Det är oerhört synd att regeringen missar chansen att stärka lönsamheten för de lantbrukare som vill ställa om och driva ett hållbart jordbruk eller till de som redan idag bidrar med mest miljönytta. Strategin saknar kraftfulla åtgärder både för klimatet och för att hantera naturkrisen, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Regeringens jordbruksstrategi som presenterades igår är en strategisk plan för hur Sverige ska införa EU:s jordbrukspolitik, CAP, i Sverige. Budgeten är stor, det handlar om totalt 60 miljarder under en femårsperiod, inkluderat nationella medel. Det är pengar som främst ska gå till jordbrukarstöd.

Men trots att fördelningen av pengarna innebär en stark styrning av hur jordbruket bedrivs i Sverige under perioden 2023 – 2027 har regeringen inte satsat på vare sig klimatnytta eller på bevarande av biologisk mångfald, enligt Naturskyddsföreningen.

I stället för att skapa nya eller ge utökat stöd till befintliga konkreta insatser som exempelvis minskad användning av bekämpningsmedel, återvätning av utdikade torvmarker i klimatsyfte, skötsel av naturbetesmarker, ekologisk odling eller andra åtgärder för att bevara biologisk mångfald fortsätter regeringen ungefär som förut. Det innebär att den omställning som jordbrukspolitiken skulle kunnat bidragit till nu uteblir.

Det hållbara jordbruket är en förutsättning för biologisk mångfald och ett ekosystem i balans, som i sin tur är förutsättningar för en långsiktigt tryggad matförsörjning. Jordbruket kan också bidra stort till att mildra klimatkrisen. Lantbrukarna måste få ersättning för de nyttor de genererar som kommer hela samhället till godo, som exempelvis kolinlagring, pollinering och återvätning. Vi är mycket besvikna på regeringens nya jordbruksstrategi, säger Karin Lexén.

Läs mer om EU:s jordbrukspolitik på Naturskyddsföreningens webbplats.

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen kritisk mot hanteringen av Gállok (Kallak)16.12.2021 12:06:43 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till hanteringen av ärendet för brytningstillstånd för järnmalm i Gállok (Kallak). Direkt efter näringsminister Karl-Petter Thorwaldssons tillträde skickade näringsdepartementet en skrivelse till berörda samebyar om gruvärendet i Gállok, där samebyarnas möjlighet att yttra sig begränsades till ett par veckor. En ny gruva i närheten av världsarvet Laponia i Norrbotten skulle få enorma konsekvenser för både renskötseln och miljön i det unika området.

Ny Sifo-undersökning inför Black Friday – en av tre shoppar onödiga kläder25.11.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det är mycket vanligt med olika knep för att locka till merköp vid köp av skor och kläder on-line. Det visar en granskning som Naturskyddsföreningen låtit göra. Hela 28 olika säljtekniker identifierades hos de tio största modeföretagen i Sverige. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att nära en av tre har köpt nyproducerade kläder eller skor i e-handeln som de i efterhand tyckte var onödiga.

Regeringens skogsproposition löser inte naturkrisen i skogen15.11.2021 14:21:47 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen anser att regeringens nya proposition om skogen inte löser de problem som finns i det svenska skogsbruket. Föreningen är också kritisk till förslaget att områdesskyddet i skogen i huvudsak ska utgå från frivillighet, vilket kan leda till att områden med höga skyddsvärden inte skyddas. Men det finns också några ljuspunkter, som exempelvis flera ersättningsmodeller till markägare. Det som nu krävs är en ny politik och lagstiftning för skogen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum