Musiksverige

Regeringens krispaket för musiken är otillräckligt: Ny rapport om effekterna av Covid-19 i musikbranschen

Dela

I en ny rapport av Musiksverige redogörs för effekterna av Covid-19 i musikbranschen och det konstateras att det stöd på 370 miljoner kronor som beslutades av regeringen till kulturen långt ifrån motsvarar behoven i musiksektorn

När pandemin bröt ut i Sverige förändrades förutsättningarna för musikbranschen radikalt. Inte minst slog den tidigt mot livemarknaden med förbudet mot större folksamlingar, men sektorn drabbas också av att andra verksamheter lider ekonomiskt, som t ex hotell, restauranger, butiker, idrottsevenemang och andra musiklicenstagare. 

Sammantaget beräknas pandemin ge kraftigt minskade intäkter i branschen, med olika effekter för olika aktörer. Estimat ger en minskning i sektorn med hela 90 procent för konsertintäkter och upp emot 25 procent för upphovsrättsliga intäkter. En tydlig iakttagelse är att Covid-19 har bidragit till att blottlägga redan kända förutsättningar, där enskilda utövare, musikskapare och mindre verksamheter, som utgör de allra flesta i branschen, uttrycker stor oro över akut likviditetsbrist. 

-      Det är viktigt att förstå de unika arbetsförhållandena i musikbranschen för att kunna utforma rätt sorts åtgärder. De åtgärder som regeringen tagit har varit högst välkomna, men vi har en hög andel frilansare, sköra eller icke-existerande buffertar och ibland långsamma utbetalningar som ger en fördröjd effekt. Behovet av rätt utformat stöd för musiken är akut, kommenterar Alfons Karabuda, ordförande i Musiksverige.  

Kulturrådet fick 370 miljoner kronor av regeringen att fördela gällande inställda och uppskjutna kulturevenemang på grund av Covid-19. Det kom in 2100 ansökningar som motsvarade ca 760 miljoner kronor, alltså nästan dubbelt så mycket som anslagits. Hälften av de ansökningarna kom från musiklivet. Stödpaketet omfattar inte utlandsturnéer eller sommarevenemang vilket för många musikskapare och utövare är ett villkor för överlevnad resten av året. Rapporten gör tydligt att näringsstöden (korttidspermittering t.ex.) inte hjälper. 

-Det behövs ett riktat musikpolitiskt stöd. Krisen har förvärrat redan dåliga förutsättningar för mångfald, nischade genrer, mindre aktörer och enskilda musikskapare och utövare.Jag känner en oro för att svenska krisåtgärder inte håller samma standard som andra länders, Det kan dessvärre ge det så kallade “svenska musikundret” en ordentlig törn eller till och med tvinga stafettpinnen vidare från Sverige till konkurrerande musiknationer säger Alfons Karabuda

-      Rapporten, som är en delrapport kommer följas upp under sommar och höst .

Läs den i sin helhet på www.musiksverige.org

Kontakta Alfons Karabuda för mer information +46 707-83 88 23

Musiksverige är intresseorganisationen som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor. Vi samlar artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, musikbolag och musikförläggare i Sverige. I styrelsen för Musiksverige är följande organisationer representerade:

 

STIM(Svenska Tonsättares Internationella musikbyrå).SAMI(Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation), IFPI SVERIGE(International Federation of the Phonographic Industry), 

FST(Föreningen Svenska Tonsättare), MusikerförbundetSYMF(Sveriges Yrkesmusikerförbund),Musikförläggarna, SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik), och SOM(Svenska Oberoende Musikproducenter).

Nyckelord

Kontakter

Alfons Karabuda ordförande Musiksverige +46 707 83 88 23
Linda Portnoff rapportskapare +46 704 65 89 46
Mia Strandell projektledare Musiksverige +46 708 41 70 14

Länkar

Om

Musiksverige
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

http://www.musiksverige.org

Musiksverigeär intresseorganisationen som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor. Vi samlar artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, musikbolag och musikförläggare i Sverige. I styrelsen för Musiksverige är följande organisationer representerade:

 

STIM(Svenska Tonsättares Internationella musikbyrå).SAMI(Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation), IFPI SVERIGE(International Federation of the Phonographic Industry), 

FST(Föreningen Svenska Tonsättare), MusikerförbundetSYMF(Sveriges Yrkesmusikerförbund),Musikförläggarna, SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik), och SOM(Svenska Oberoende Musikproducenter).

Följ Musiksverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.