Region Örebro län

Region Örebro län ansöker om statsbidrag kopplade till covid-19

Dela

Covid-19 har inte bara orsakat lidande, sorg och besvär, pandemin har också medfört ökade kostnader för Region Örebro läns verksamheter. Till viss del är det kostnader som staten lovat att stå för och under året har regeringen beslutat om flera olika statsbidrag kopplade till pandemin. Vid dagens sammanträde ansökte regionstyrelsen om ytterligare statsbidrag.

- Regionstyrelsen fattade i dag beslut om att ta vara på möjligheten att ansöka om ersättning för en del av de utgifter vi haft i samband med pandemin, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

De stöd kopplade till pandemin som Region Örebro län nu tar del av är:

  • Statsbidrag för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvården,
  • ersättning för smittspårning och testningsresurser samt
  • medel för att utveckla och stärka kontaktmöjligheterna till verksamheter som möter personer med psykisk ohälsa.

Hittills, till och med augusti i år, har Region Örebro län fått 65 miljoner kronor i statsbidrag och kommer under perioden att ansöka om 160 miljoner kronor ytterligare.

- Vi som är verksamma inom Region Örebro län har i första hand fokus på att ta hand om våra patienter och ge dem bästa möjliga omhändertagande. Men med det sagt tvingas jag konstatera att det inte går att blunda för de ekonomiska aspekterna, och att vi nu får bidrag från staten betyder mycket för regionens verksamhet, säger Andreas Svahn.

Uteblivna inkomster inom kollektivtrafiken

Utöver statsbidragen till hälso- och sjukvården finns även bidrag att söka för samhällsbyggnadsnämnden, vilket regionstyrelsen i dag gav nämnden i uppdrag att göra. Det handlar då om ersättning för minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken under utbrottet av covid-19.

- Intäktsbortfallet under perioden från den 1 mars till den 30 juni i år jämfört med samma tid i fjol är ungefär 30 miljoner kronor, och det är den summan vi ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ansöka om, säger Andreas Svahn.

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Lennart Frommegård, ekonomidirektör, telefon: 019-602 74 15

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andreas Svahn
Andreas Svahn
Ladda ned bild
Lennart Frommegård
Lennart Frommegård
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Alla särskilda boenden har vaccinerat klart i slutet av veckan13.1.2021 12:51:03 CETPressmeddelande

5 200 vaccindoser har fördelats ut för vaccination i Örebro län fram till och med denna vecka. Av dessa har 4 550 gått till kommunerna för att vaccinera de äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. 650 doser ska användas för att vaccinera kommunal personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst. Den vaccineringen börjar i dag onsdag.

Ny nationell upphandlingstjänst för minskad klimatpåverkan ska testas i Örebro kommun29.12.2020 13:00:00 CETPressmeddelande

Kvarteret Klimatspararna är ett statligt finansierat utvecklingsprojekt har som mål att från och med 2022 erbjuda en landsomfattande tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder. Genom tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta av fördelarna med upphandlingar som genomförs för flera samtidigt, inom geografiskt avgränsade områden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum