Hogia AB

Region Örebro län blir ny kund till Hogia

Dela

Hogia har vunnit en upphandling med Region Örebro län om att leverera en central plattform som ska integrera alla informationssystem inom kollektivtrafiken i regionen. Hogias plattform PubTrans blir navet för all trafikinformation och kommer att göra det enklare att förmedla rätt information i rätt tid till kollektivtrafikresenärerna. Hogia PubTrans kommer även att medföra större teknisk flexibilitet. Befintliga angränsande system hos Region Örebro Län kan anslutas till plattformen, och nya system kan läggas till i den takt verksamheten utvecklas, utan att behöva ta hänsyn till inlåsningseffekter.

Region Örebro län / fotograf Alexander von Sydow.
Region Örebro län / fotograf Alexander von Sydow.

- Den här upphandlingen är ett viktigt steg mot Örebroregionens mål om att ha Sveriges mest nöjda kollektivtrafikresenärer år 2025. Med en central integrationsplattform på plats kommer vi att kunna utveckla och förbättra servicen till resenärerna på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Region Örebro län.

Hogia PubTrans integrerar regionens trafikinformationssystem och samlar all kollektivtrafikdata i plattformen. Sedan görs en mängd kontroller och rimlighetsbedömningar av all data, innan den behandlas och levereras till anslutna delsystem, i form av tidtabeller och information om avvikelser, såsom inställda turer och stängda hållplatser. Den möjliggör även prognoser över kommande turer. Eftersom all kollektivtrafikdata är samlad i ett centralt system blir det också enklare att leverera den till Samtrafiken, som har till uppgift att koordinera hela Sveriges kollektivtrafikdata.

- Hogia PubTrans kommer på ett mycket påtagligt sätt att förbättra upplevelsen för resenärerna i Region Örebro län. Tidigare i år vann vi en upphandling med grannregionen Västmanland. Vi ser många fördelar med att vara närvarande i båda regionerna, då vi kan dra nytta av varandras kunskaper och lärdomar för att göra kollektivtrafikresandet ännu mer attraktivt, säger Linda Ekdahl, bolagschef för Hogia Public Transport Systems.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Region Örebro län / fotograf Alexander von Sydow.
Region Örebro län / fotograf Alexander von Sydow.
Ladda ned bild
Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Region Örebro län
Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Region Örebro län
Ladda ned bild
Linda Ekdahl, bolagschef för Hogia Public Transport Systems
Linda Ekdahl, bolagschef för Hogia Public Transport Systems
Ladda ned bild

Länkar

Om

Hogia AB
Hogia ABHogia-gruppen består av 30 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 650 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Läs mer på www.hogia.se.

Följ Hogia AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hogia AB

Ny AI-funktion från Hogia förutser antalet passagerare i kollektivtrafiken20.8.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kollektivtrafiken har drabbats hårt av coronapandemin. Hur ska kollektivtrafikresandet upplevas som tryggt igen? Hogias nya AI-funktion för passagerarprognoser kan bli en del av lösningen. Den kan ge prognoser över hur många passagerare som kommer att finnas ombord på enskilda turer, både i närtid och i ett längre perspektiv. Resenärer kommer att kunna planera sitt resande i förväg och välja de turer som har lägst beläggning.

Hogia blir leverantör till det kanadensiska färjerederiet CTMA Traversier16.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det kanadensiska färjerederiet CTMA Traversier Ltée (CTMA) har nu driftsatt sitt nya boknings- och biljettsystem BOOKIT från Hogia Ferry Systems. Avtalet undertecknades hösten 2020. CTMA trafikerar flera rutter i provinsen Quebec, bland annat en linje mellan ön Prince Edward och ögruppen Madeleine, en kryssningslinje från Montréal till ögruppen Madeleine och ett fraktfartyg som betjänar öarna. CTMA har tre färjor som trafikerar de olika linjerna.

Ny funktion från Hogia automatiserar rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket9.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan november 2020 är det krav på att rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister. Det ger Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Nu lanserar Hogia en funktion som automatiserar rapporteringen till Naturvårdsverket. Förutom att spara mycket tid minskar den även risken för fel.

Hogia levererar trafikinformationssystem till Region Västmanland20.5.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Hogia har vunnit en upphandling med Region Västmanland om att leverera ett system för trafikinformation för hela regionens busstrafik. Hogias system kommer att utgöra navet i verksamheten och förse trafikledning, förare och resenärer med en komplett bild av kollektivtrafiken i realtid, men även kunna leverera prognoser. Varje dag görs 38 000 resor med kollektivtrafiken i Västmanland.

Hogia och Bellmans i test för ökad digitalisering16.4.2021 11:30:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan hanteringen av kvitton i samband med transporter från grustäkter digitaliseras? Det har Hogia testat tillsammans med Bellmans Åkeri och Entreprenad, som är en del av Bellman Group. De papperskvitton som normalt kvitterar ut lasten har i testet kompletterats med en qr-kod som föraren skannar. All information om lasten hamnar automatiskt på körordern. Det medför att hanteringen går snabbare och minimerar risken för fel.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum