Region Örebro län

Region Örebro län ingår i globalt projekt för internationalisering av social ekonomi

Dela

Region Örebro län deltar under 2021 i det världsomspännande projektet SILK som handlar om erfarenhetsutbyte kring internationalisering av den sociala ekonomin. I projektet ingår aktörer inom den sociala ekonomin från fem världsdelar. För Sverige deltar Anders Bro, utvecklingsledare inom Regional utveckling, Region Örebro län.

Inom den sociala ekonomin är man historiskt sett framgångsrik i att möta olika typer av samhällsutmaningar. Där ingår till exempel kooperativ, föreningar, stiftelser och sociala företag som producerar och säljer tjänster samtidigt som de strävar efter samhällsnytta. EU-kommissionen pekar ut den sociala ekonomin som en av 12 industriella kluster i Europa.

– I och med att vi är utvalda parter i SILK tar vi ytterligare ett stort steg för att stärka den sociala ekonomin internationellt sett. Projektet har global spridning och resultatet kommer vara oerhört värdefullt i det fortsatta utvecklingsarbetet inom området, säger Anders Bro.

Ökat erfarenhetsutbyte och lärande

Projektet SILK pågår mellan maj och december 2021 och handlar om att etablera ett internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte och lärande mellan experter, forskare och beslutsfattare. I projektet deltar representanter från exempelvis Kanada, USA, Brasilien och Indien. Region Örebro län representerar Sverige och ingår i gruppen för beslutsfattare inom EU tillsammans med Spanien, Italien och Nederländerna.

– Att vi nu deltar i SILK betyder att vi kan växla upp vårt arbete för att stärka den sociala ekonomin och civilsamhället. Det är ett steg i rätt riktning för att uppnå de hållbarhetsmål som pekas ut i Agenda 2030, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden, Region Örebro län.

– Att lyfta den sociala ekonomin i ett internationellt sammanhang är i enlighet med vår Regionala utvecklingsstrategi. Civilsamhället och den sociala ekonomin får en allt viktigare roll i att tillsammans med offentlig sektor och privat näringsliv gemensamt hantera de samhällsutmaningar vi står inför, säger Irén Lejegren (S), ordförande i tillväxtnämnden, Region Örebro län.

Fakta:

Projektet SILK finansieras av OECD och samordnas av den europeiska organisationen Diesis Network som har i uppdrag att stärka den sociala ekonomin både i Europa och i världen.

Kontakt

Torbjörn Ahlin, ordförande i kulturnämnden, Region Örebro län, telefon: 073-84 27 454

Anders Bro, utvecklingsledare social ekonomi, Region Örebro län, telefon: 0721-46 87 81

Nyckelord

Bilder

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum