Region Örebro län

Region Örebro län tecknar avtal om köp av vårdtjänster

Dela

Regionstyrelsen fattade i dag beslut om att Region Örebro län ska upphandla specialiserad öppenvård avseende bland annat kirurgi, gastroskopi och gynekologi av Capio Läkargruppen. Avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1 april år 2022 och omfattar vård för 95 miljoner kronor de två första avtalsåren för att sedan övergå till 82,5 miljoner kronor per år resterande avtalsår.

- Vi har tecknat ett avtal som gör oss flexibla. Under de två första åren har vi till exempel satsat 25 miljoner kronor extra för att komma i kapp med vården av de patienter som tvingats vänta under pandemin samtidigt som vi har skapat nödvändigt utrymme för att kunna klara de oförutsedda behov som kan komma att uppstå under avtalsperioden. Detta har vi gjort utan att låsa oss vid för höga volymer, säger Andreas Svahn, (S), regionstyrelsens ordförande.

Genom att teckna avtal med Capio Läkargruppen kan Region Örebro län även fortsättningsvis erbjuda länets invånare möjligheten att välja privat vård som ett komplement till den offentliga vården.

- Vi har goda erfarenheter av det samarbete vi har, och under många år har haft, och jag är glad över att vi i dag fattat beslut om att teckna avtal med Capio Läkargruppen för de kommande åren. Avtalet är en del i vårt arbete för att också framöver kunna erbjuda en god, säker och jämlik hälso- och sjukvård till alla länets invånare, säger Andreas Svahn.

Vård av nationellt hög nivå

Det avtal som nu tecknats är indelat i en fast del och en rörlig del, där den fasta delen bland annat omfattar hud och plastik, öron-näsa-hals, ögon, kirurgi, gastroskopi och gynekologi och där den rörliga delen bland annat omfattar psykiatri och generella vårdtjänster.

Avtalstiden löper från och med den 1 april år 2022 till och med den 31 mars år 2026, med en möjlighet till förlängning i fyra år. Den längre avtalstiden säkerställer att den privata delen av vården kan införlivas i Region Örebro läns övriga verksamhet och där bidra till att vården i länet håller nationellt hög nivå avseende kvalitet och patientnöjdhet med fokus på den enskilda patienten.

 

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andreas Svahn
Andreas Svahn
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum