Region Örebro län

Region Örebro och Värmland redo att bidra till ett starkare svenskt försvar

Dela

Värmland och Örebro är redo att bidra i utvecklingen av ett starkt svenskt försvar, nationell beredskap och höjd samhällssäkerhet. Idag har Försvarsmakten redovisat sin analys av den rapport Försvarsberedningen presenterade i maj. Försvarsmakten har också sammanställt hur man i dagsläget vill prioritera, ett viktigt underlag till nästa års försvarsbeslut.

Andreas Svahn, Regionfullmäktiges ordförande (S) i Region Örebro län
Andreas Svahn, Regionfullmäktiges ordförande (S) i Region Örebro län

Försvarsberedningens förslag att nyttja befintlig infrastruktur och skjutfält för utbildning av artilleriförband tas emot positivt av Försvarsmakten, som föreslår att utbildning av artilleriförband sker genom att nyttja bland annat Villingsbergs skjutfält i Karlskoga.

Kommunledningarna i Kristinehamn, Karlskoga och Karlstad var tillsammans med Region Örebro län och Region Värmland snabba att fånga upp de signaler som försvarsberedningen skickade ut. Politiker och tjänstepersoner på högsta nivå i de fem organisationerna är eniga om att en kraftsamling för ett starkare totalförsvarkräver samverkan.

– Vi är beredda, konstaterar regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn, Region Örebro län. I vår del av landet finns lång erfarenhet av såväl det militära som det civila försvarets närvaro. Nu är behovet återigen högaktuellt och för oss är det då självklart att samla våra krafter och samverka. Nödvändigheten att stärka totalförsvaret är en fråga som suddar ut kommun- och regiongränser – det handlar om att bidra till Sveriges framtida säkerhet och nationell beredskap.

En kartläggning av befintliga tillgångar ger en tydlig bild av ett kluster av myndigheter och företag som redan idag är delar av landets totalförsvar. Ett geografiskt område med förmågor att kostnadseffektivt och målmedvetet bidra till att stärka såväl militärt försvar som civilförsvar.

– Här finns kompetens, infrastruktur, myndigheter samt högteknologiskt näringsliv och två moderna universitet med forskning och innovationskraft, säger regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson, Region Värmland. Redan idag har vi visat att vi har förmågan att samverka. För invånarna skulle vår kraftsamling inte bara innebära nya arbetstillfällen, utan säkerställer också att samhällets funktioner fungerar i såväl fredstid som i en omfattande kris.

Kraftsamling för ett starkt svenskt totalförsvar – samverkan mellan Region Örebro län, Karlskoga kommun, Kristinehamns kommun, Karlstads kommun och Region Värmland.

Kontaktinformation

Region Örebro län

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon 019-602 74 09,

e-post andreas.svahn@regionorebrolan.se

Region Värmland

Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande, telefon 054-61 41 32,

e-post fredrik.larsson@regionvarmland.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andreas Svahn, Regionfullmäktiges ordförande (S) i Region Örebro län
Andreas Svahn, Regionfullmäktiges ordförande (S) i Region Örebro län
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Här är kulturaktörerna som får ekonomiskt stöd till följd av coronakrisen10.7.2020 09:23:00 CESTPressmeddelande

Det är nu klart vilka av länets kulturskapare och ideella föreningar som beviljas finansiellt stöd från Region Örebro läns kulturnämnd för att klara sig igenom den kris som coronapandemin medför. 48 kulturaktörer får dela på 1,5 miljoner kronor och 23 ideella föreningar delar på 350 000 kronor. "Med våra stödpaket vill vi stödja kulturen i länet för att överbrygga den tid under vilken pandemin slår hårt mot kulturlivet", säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden Region Örebro län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum