TrafikverketTrafikverket

Region Skåne och Trafikverket överens om satsningar på Ystad- och Österlenbanan

Dela

Under två år kommer planerade åtgärder göras som syftar till att få en mer robust järnväg längs den aktuella sträckan. Bland åtgärderna finns tre nya mötesspår, något som kommer att minska störningarna avsevärt. Arbetet inleds under hösten 2016.

Trafikverket kommer under 2016 -2018 att genomföra ett omfattande paket av åtgärder på järnvägen mellan Malmö och Simrishamn; Ystadbanan mellan Malmö och Ystad, samt Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn. Banorna består av enkelspår och den kraftiga trafikökning som skett de senaste åren innebär att det idag saknas tillräckligt många mötesplatser för tågen. Satsningarna, som bland annat innebär tre nya mötesspår, kommer att resultera i kraftigt förbättrad robusthet i järnvägssystemet vilket minskar riskerna för försenade och inställda tåg. Totalt satsas över en halv miljard kronor på de olika åtgärderna.

- Ystad- och Österlenbanan är ett viktigt regionalt stråk som knyter samman Österlen med västra Skåne och gör det möjligt för både arbets- och studiependling men även besöksnäringen, därför är det viktigt att vi får en förbättrad kapacitet och en mer robust trafik, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

- Vi är mycket nöjda med att vi lyckats få till denna stora satsning på Österlenbanan. Den kommer att underlätta livet för de som bor och verkar i denna del av Skåne, säger Lennart Andersson, regional direktör på Trafikverket region Syd.

Några av de större planerade åtgärderna på Ystad- och Österlenbanan

  • Spårbyte för högre hastighet minst 4,4 km söderut från Tomelilla (2016)
  • Fjärrstyrning Österlenbanan (2017)
  • Ombyggnad av Ystad bangård (2017-2018)
  • Ombyggnad av plankorsning Lindesborgsvägen, Tomelilla (2017)
  • Hastighetshöjning Österlenbanan (2018)
  • Mötesspår på Ystadbanan i Skabersjö/Wilhelmsborg och Ruuthsbo (2017-2018)
  • Mötesspår på Österlenbanan i Gärsnäs (2018)

Nyckelord

Kontakter

Jack Bårström, Samhällsplanerare Trafikverket, 010- 123 22 29
Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör Region Skåne, 076-889 0756
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum