Region Uppsala

Region Uppsala antar ny finansiell strategi och finanspolicy

Dela

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en ny finansiell strategi, och en ny finanspolicy (policyn tas slutligt av regionfullmäktige). Bakom de nya dokumenten finns bland annat ökande krav på att kunna möta framtida pensionsförpliktelser för Region Uppsala – pensionsutbetalningarna kommer att öka kraftigt de närmaste 30 åren.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

En större översyn av Region Uppsalas finansiella strategi har genomförts under 2020, med den övergripande målsättningen att säkerställa Region Uppsalas betalningskapacitet. Regionen står dessutom inför stora utmaningar i form av investeringar och ökande pensionsutbetalningar. Översynen visar en jämn ökning av pensionskostnader fram till 2040, och därefter en kraftigare ökning med en topp strax innan år 2050. Den nya finansiella strategin ska möta detta ökande likviditetsbehov.

- Det handlar bland annat om nya avsättningar till pensionsmedelsportföljen och att höja andelen aktier i portföljen för att möjliggöra en högre avkastning. Förutsatt att utvecklingen på aktiemarknaden är god har vi en målsättning om att pensionsmedelsportföljen ska nå ett marknadsvärde om 7 miljarder kronor till år 2040, säger Eva Olin, ekonomidirektör för Region Uppsala.

Den nya finansiella strategin baserar sig på ett omfattande arbete, framförallt genomfört under hösten 2020. Arbetet innefattade bland annat analyser över Region Uppsalas befintliga finansiella ställning, samt framtagande av prognoser över framtida utmaningar. Jämförelser med andra regioner har gjorts och ett flertal möten med olika kapitalförvaltare har genomförts.

Dessutom antar Region Uppsala en ny finanspolicy (och upphäver en gammal placeringspolicy), detta för att säkerställa att den nya finansiella strategin följs. Av den nya finanspolicyn framgår bland annat att ambitionen nu är att andelen aktier i pensionsmedelsportföljen ska uppgå till 55 procent. Kravet på lägsta genomsnittliga kreditbetyg för placeringar i likvida räntefonder sänks från A- till BBB+ enligt Standard & Poor´s, detta för att ge bättre förutsättningar till en högre avkastning än tidigare. Som vanligt finns strategin och policyn i sin helhet att läsas bland handlingarna på Region Uppsalas webbplats.

- Att Region Uppsala nu gör dessa förändringar i det finansiella ramverket beror på att vi måste säkerställa att vi kan möta framtiden med de likvida medel vi behöver. Det här innebär en utvecklad och moderniserad finansiell hantering och en ökad grad av trygghet för oss, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 - 785 41 72
Eva Olin, ekonomidirektör Region Uppsala: 072 - 008 19 60

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Region Uppsala tar bort det generella besöksförbudet till vården1.7.2021 09:00:40 CEST | Pressmeddelande

Den 1 juli lättar Region Uppsala på vissa åtgärder som vidtagits på grund av coronapandemin. Bland annat tas det generella besöksförbudet inom vården bort. Beroende på möjligheten att hålla en hög smittsäkerhet kan det ändå finnas begränsningar exempelvis vad gäller antalet besökare, eller var besökarna får befinna sig. God handhygien och ett omtänksamt avstånd gäller också fortsatt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum