Region Uppsala

Region Uppsala återinför striktare smittskyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Dela

Pandemin är inte över. I Uppsala har man sett en ökning av virushalterna i avloppsvatten och fler patienter söker nu sjukhusvård på grund av covid-19. I kombination med det ansträngda vårdplatsläget på Akademiska sjukhuset och för att minska risken för smittspridning av covid-19 inom vården återinför Region Uppsala striktare smittskyddsrutiner.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör

­­- Beslutet innebär bland annat att patienter rekommenderas bära munskydd vid besök och att vårdpersonalen ska använda munskydd som source control vid nära kontakt med patienter och brukare, säger Mikael Köhler, hälso- oh sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Han betonar att vissa smittskyddsåtgärder är viktiga för att covid-19 inte ska spridas inom vård och omsorg.

- Det handlar både om att skydda patienter och medarbetare. Bemanningen är lägre under sommaren och vi vill minska risken för sjukdom och ökad sjukfrånvaro i ett redan ansträngt läge, fortsätter Mikael Köhler.

Inom sjukvården fortsätter man med vissa smittskyddsåtgärder som gällt tidigare. Personal, patienter och brukare som får symtom på covid-19 ska utgå ifrån att de är smittsamma och provtas med PCR på samma sätt som hittills. Smittspårning av covid-19 fortsätter oförändrat inom vård och omsorg.

Mikael Köhler framhåller också vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 för att minska risken för smittspridning.

Det nya beslutet omfattar samtliga vårdförvaltningar inom Region Uppsala. Liknande beslut kommer sannolikt att fattas av länets kommuner.

Följande smittskyddsåtgärder, som upphörde 1 juni, återinförs inom Region Uppsala:

  • Personal och studerande ska använda munskydd när två meters avstånd inte kan hållas till vårdtagare.
  • Besökare och medföljare uppmanas att minimera sina besök i vården.
  • Besökare ska använda munskydd i lokaler där vård och omsorg bedrivs.
  • PCR-screening vid inskrivning på sjukhus (ej snabb-PCR) införs. Patienter utan symtom hanteras inte som smittsamma i väntan på provsvar
  • Rutin för att minska antalet personal som har kontakt med varje enskild vårdtagare samt begränsa tiden för kontakter mellan personal och vårdtagare införs. 
  • Personal inom verksamheter som vårdar patienter ska använda munskydd när två meters avstånd inte kan hållas till annan personal​. I möjligaste mån ska man hålla fysiskt avstånd inom personalgruppen och avstå fysiska möten som inte påverkar det direkta vårdarbetet. Ronder, vårdkonferenser och daglig styrning bör fortgå med source control enligt ovan​. 

För mer information, kontakta:
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala,
076-724 89 17
mikael.kohler@regionuppsala.se

Nyckelord

Bilder

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 26 september26.9.2022 16:27:05 CEST | Pressmeddelande

Försämrad prognos för Akademiska efter tertial 2 Akademiska sjukhuset förutspår ett underskott på minus 500 miljoner kronor för 2022. Det framgår av den ekonomiska rapporten till och med augusti, som föredrogs för sjukhusstyrelsen. Detta är en försämring jämfört med 120 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och totalt 300 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 200 miljoner kronor. Bland annat har kostnaderna för inhyrd personal och vård av dömda ökat. Vissa nationella läkemedelsrabatter har också avslutats, vilket gett kostnadsökningar. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 8 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett plusresultat på 41 miljoner kronor. Inhyrning av personal ska minska – beslut om åtgärdsplan Användningen av hyrpersonal vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska minska. Nu ska en åtgärdsplan för nedtrappning tas fram, med det långsiktiga målet om hyrstopp. Det beslutade sjukhusstyrelsen. En

OneMed blir ny tredjepartsleverantör till Varuförsörjningen26.9.2022 08:00:09 CEST | Pressmeddelande

Efter lagstadgad offentlig upphandling står det nu klart att det blir OneMed Sverige AB som kommer att få det framtida uppdraget att leverera förbrukningsartiklar till sjukvården och tandvården i Region Uppsala, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro. Uppdraget gäller i sju års tid (4+1+1+1) från den 1 oktober 2023, men införandet kommer att ske succesivt i regionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum