Region Uppsala

Region Uppsala erbjuder unga kvinnor gratis vaccin mot HPV

Dela

Nu erbjuder Region Uppsala kvinnor födda 1994 till 1999 gratis vaccination mot humant papillonvirus (HPV). Från och med den 21 september skickas ett erbjudande ut, om vaccin och efterföljande screening med HPV-självtest. HPV är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer. Varje år drabbas cirka 550 personer av livmoderhalscancer, varav cirka 150 dör i sjukdomen.

I april 2022 beslutade regionstyrelsen att delta i forskningsprojektet Utrotning av HPV och livmoderhalscancer, detta efter rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Regionalt Cancercentrum (RCC) Mellansverige. Syftet med projektet är att undersöka om ett erbjudande om gratis vaccination mot HPV och självprovtagningstest till kvinnor födda 1994 - 1999 kan utrota livmoderhalscancer i Sverige.

- Det här är en fin möjlighet för unga kvinnor att få ett mycket effektivt vaccin gratis för att inte drabbas av livmoderhalscancer. Man behöver inte heller vänta på att få erbjudandet skickat till sig, det går att boka tider på 1177.se från och med den 21 september, säger Birgitta Segeblad, mödrahälsovårdsöverläkare på Akademiska sjukhuset.  

Erbjudandet om gratis HPV-vaccination och HPV-självtest skickas till kvinnor födda 1994 - 1999 genom appen Kivra, eller med post hem i brevlådan. I erbjudandet finns information om vilka barnmorskemottagningar som vaccinerar och hur man bokar tid. Vid vaccinationstillfället får kvinnan även ett självprovtagningstest som kan utföras antingen på barnmorskemottagningen eller hemma, provet skickas sedan in i medföljande kuvert för analys.

- Det är mycket viktigt att kvinnan gör sitt självprovtagningstest och skickar in det för att få sin andra vaccinationsdos efter tre år, säger Birgitta Segeblad.

HPV-självprovtagningstestet ersätter inte alltid den vanliga cellprovtagningen som Region Uppsala kallar till. Kvinnan kan komma att behöva ta flera prover under samma period. Omkring 18 000 kvinnor i Uppsala län omfattas av erbjudandet och målet är en vaccinationstäckningsgrad på 70 till 75 procent.

Kontakter

Birgitta Segeblad, Mödrahälsovårdsöverläkare Akademiska Sjukhuset: 018 - 611 57 93

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 30 september30.9.2022 15:36:35 CEST | Nyheter

Sänkt pris på Movingokort på sträckan Uppsala-Västerås Priset på Movingo 30 dagars-kort på sträckan Uppsala Västerås ska sänkas till 1 500 kronor. Det beslutade trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Idag betalar resenärerna på sträckan enligt Mälardalstaxan, det vill säga 2 420 kronor. Nu har Region Uppsala och Region Västmanland kommit överens om att justera priset neråt, så att prisskillnaden mot bussresor minskar. Syftet är att prissättningen ska vara logisk, och att resenärerna ska fördela sig mer jämnt mellan tåg- och bussalternativet när de reser mellan länen. Det nya priset 1500 kronor är ett enhetspris, som gäller för sträckorna Västerås-Uppsala, Västerås-Ransta och Morgongåva-Uppsala och avser vuxna, fullbetalande resenärer. Motsvarande sänkning kommer att göras för 30-dagarsbiljett med reducerat pris. Förbättrat resultat för Trafik och samhälle Biljettintäkterna för kollektivtrafiken har börjat återhämta sig efter pandemin. Det framgår av trafik- och samhällsutvecklingsnämn

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 29 september 202229.9.2022 13:53:25 CEST | Pressmeddelande

Akuten får ny apparat för skiktröntgen Cirka 14,8 miljoner kronor satsas på att akuten ska få en helt ny röntgenapparat, en så kallad CT (datortomografi, eller skiktröntgen). Projektet går nu vidare till genomförandefas av ombyggnationen. Detta efter ett beslut av fastighets- och servicenämnden. Bild och funktionsmedicinskt centrum (BFC) utför undersökningar och behandlingar med hjälp av röntgen. CT, i dagligt tal skiktröntgen, är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. Årligen utförs cirka 24 000 akutbegärda CT-undersökningar med den röntgenapparat som redan finns. Men verksamheten upplever, enligt tjänsteutlåtandet, behovet av ytterligare en röntgenapparat som stort då BFC inte lever upp till de förväntade ledtiderna som finns mot akutmottagningen. Idag sker CT-undersökningar på röntgenavdelning en bit ifrån akuten. Tanken med den nya apparaten är att den ska placeras direkt på akutmottagningen, för kortare ledtider och ett bättre flöde. Ti

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 26 september26.9.2022 16:27:05 CEST | Pressmeddelande

Försämrad prognos för Akademiska efter tertial 2 Akademiska sjukhuset förutspår ett underskott på minus 500 miljoner kronor för 2022. Det framgår av den ekonomiska rapporten till och med augusti, som föredrogs för sjukhusstyrelsen. Detta är en försämring jämfört med 120 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och totalt 300 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 200 miljoner kronor. Bland annat har kostnaderna för inhyrd personal och vård av dömda ökat. Vissa nationella läkemedelsrabatter har också avslutats, vilket gett kostnadsökningar. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 8 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett plusresultat på 41 miljoner kronor. Inhyrning av personal ska minska – beslut om åtgärdsplan Användningen av hyrpersonal vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska minska. Nu ska en åtgärdsplan för nedtrappning tas fram, med det långsiktiga målet om hyrstopp. Det beslutade sjukhusstyrelsen. En

OneMed blir ny tredjepartsleverantör till Varuförsörjningen26.9.2022 08:00:09 CEST | Pressmeddelande

Efter lagstadgad offentlig upphandling står det nu klart att det blir OneMed Sverige AB som kommer att få det framtida uppdraget att leverera förbrukningsartiklar till sjukvården och tandvården i Region Uppsala, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro. Uppdraget gäller i sju års tid (4+1+1+1) från den 1 oktober 2023, men införandet kommer att ske succesivt i regionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum